SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
5
2
1
Báo Cáo Thứ Hai, 06/07/2020, 10:37
Một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn thành phố  (29/06)
Năm 2020 là năm cuối của việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, là năm quyết định sự hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cả nhiệm kỳ. Trong 6 tháng đầu năm 2020, thành phố đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các công trình, phần việc theo tinh thần Nghị quyết của tỉnh, thành phố đã đề ra.
Báo cáo kết quả thành phố Bạc Liêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu  (14/06)
Xem chi tiết
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017  (05/12)
Theo báo cáo của UBND thành phố, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2017 của thành phố ổn định và phát triển, với những kết quả đạt được cụ thể ở một số lĩnh vực như: Lĩnh vực kinh tế, diện tích lúa thu hoạch được 215 ha, đạt 5,66 tấn/ha, rau màu thu hoạch 460 ha chủ yếu là màu trên rẫy; công tác phòng trừ dịch hại cây trồng luôn được quan tâm và đã phòng trừ 100% diện tích nhiễm sâu bệnh; công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm luôn được quan tâm, đã thực hiện tiêm phòng trên đàn gia súc được 38.928 liều vaxin, gia cầm 42.737 liều; đặc biêt là nuôi trồng thủy sản với sản lượng khai thác 1.504 tấn, nâng tổng sản lượng khai thác lên 17.922 tấn, đạt 90,42% so kế hoạch.
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2017  (06/11)
Xem chi tiết
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và một số mặt công tác tập trung thực hiện trong tháng 9 năm 2017  (05/09)
Xem chi tiết
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và một số mặt công tác tập trung thực hiện trong tháng 6 năm 2017  (24/05)
Xem chi tiết
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và một số mặt công tác tập trung thực hiện trong tháng 5 năm 2017  (03/05)
Xem chi tiết
Báo cáo tổng kết công tác giảm nghèo năm 2016  (13/03)
Xem chi tiết
Báo cáo kết quả vận động hiến máu tình nguyện năm 2016, kế hoạch hiến máu tình nguyền năm 2017 thành phố Bạc Liêu  (06/03)
Xem chi tiết
Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố năm 2017 và những nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, điều hành trong năm 2017  (07/02)
Xem chi tiết
Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội của Dự án "Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bạc Liêu  (27/12)
Xem chi tiết
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và một số mặt công tác tập trung thực hiện trong tháng 12 năm 2016  (01/12)
Xem chi tiết
Báo cáo tình hình thưc hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và một số mặt công tác tập trung thực hiện trong tháng 9 năm 2016  (24/08)
Xem chi tiết
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2016  (08/07)
Xem chi tiết
Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng kết 04 năm thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTG  (07/06)
Xem chi tiết
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và một số mặt công tác tập trung thực hiện trong tháng 6 năm 2016  (30/05)
Xem chi tiết
Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quý I, một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong Quý II năm 2016  (09/05)
Xem chi tiết báo cáo Xem phụ lục kết quả thực hiện Quý I
Tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và một số mặt công tác tập trung thực thực hiện trong tháng 5 năm 2016  (04/05)
Xem chi tiết
Tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội tháng 2 và một số mặt công tác tập trung thực thực hiện trong tháng 3 năm 2016  (04/05)
xem chi tiết
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)