SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
6
4
1
Phường, Xã Thứ Sáu, 12/04/2019, 15:20

Phường 2: tổ chức họp dân triển khai chủ trương, khung chính sách thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng Lia 3

Ngày 11/4/2019, UBND phường 2 phối hợp cùng Trung tâm quỹ nhà và đất, các ngành cấp trên có liên quan tổ chức họp dân triển khai chủ trương, khung chính sách thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng Lia 3 tại Khóm 3, Phường 2, Thành phố Bạc Liêu.

Để đảm bảo sự khách quan công khai, minh bạch trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án, tại buổi họp dân ông Trần Văn Kiều - Phó phòng Trung tâm phát triển quỷ nhà và đất Tỉnh Bạc Liêu Bạc Liêu đã trao đổi, thông tin và triển khai chủ trương thực hiện dự án đến các hộ dân tham dự cuộc họp gồm: Quyết định số 363/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam", vay vốn WB; Công văn số 902/TTg-QHQT, ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Khung chính sách dự án "Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam", vay vốn WB; Công văn số 603/UBND-KT, ngày 24 tháng 2 năm 2017 của UBND Tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án Thành phố Bạc Liêu và  một số vấn đề có liên quan.

Quang cảnh họp dân

Việc thực hiện dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 ở khu vực thu nhập thấp Lia 3 tại Khóm 3, Phường 2, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu nhằm cải thiện khả năng tiếp cận với hạ tầng cơ sở bản ở những khu vực thu nhập thấp, nâng cấp và xây dựng cơ sở hạ tầng chính và tăng cường tính kết nối và phát triển đồng bộ, hướng tới phát triển đô thị xanh, bền vững và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường năng lực quy hoạch, quản lý đô thị ứng phó biến đổi khí hậu ở Thành phố Bạc Liêu. 

Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm được bắt đầu từ ngày 21/3/2019 đến ngày 26/5/2019.    

   Mai Quyên


Số lượt người xem: 174 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)