SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
7
1
5
0
9
Phường, Xã Thứ Hai, 13/01/2020, 07:40

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Phường 3 tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai công tác Mặt trận phường 3 năm 2020

Chiều ngày 10/01/2020, tại Hội trường UBND phường 3, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) phường 3 tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai công tác Mặt trận phường năm 2020

Trong năm, hệ thống mặt trận từ phường đến khóm hoạt động có chiều hướng tích cực, đảm bảo được vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ từng bước được nâng lên, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục các tầng lớp nhân dân trong tham gia các hoạt động chính trị, phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Về công tác của Ban Thường trực Mặt trận đã tham gia phát biểu tại các hội nghị của Đảng ủy, kỳ họp HĐND, UBND Phường 3 về các ý kiến đóng góp xây dựng, chỉnh đốn kỷ luật Đảng, các ý kiến kiến nghị của cử tri kỳ vọng trong năm và công tác xây dựng chính quyền vững mạnh. Tham dự hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ sung quy hoạch cán bộ do Đảng ủy phường tổ chức.

Đồng thời, trong năm MTTQVN phường cũng hoàn thành việc đăng ký công trình phần việc học tập và làm theo lời Bác, đăng ký cam kết hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 đối với Ban Thường trực, từng cá nhân trong Ban Thường trực (trong đó, đã hỗ trợ gạo hàng tháng cho 05 hộ (75kg), đảm nhận tuyến đường kiểu mẫu của thành phố tuyến đường 30/4, Hòa Bình, Trần Phú). Từ đầu năm, qua khảo sát có 02 hộ nghèo, 21 hộ cận nghèo, qua đó MTTQ cùng với UBND phường thống nhất bàn phương án giúp đỡ như cho vốn, sửa chữa, xây dựng mới nhà ở cho hộ nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn (Tổng số tiền trên 550 triệu đồng). Tính đến cuối năm, có 16 hộ cận nghèo theo tiêu chí. Thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội được 02 cuộc gần 170 người dự (09 ý kiến), đại biểu Hội đồng nhân dân 02 cấp (tỉnh, thành phố) được 04 cuộc có trên 270 lượt người dự (25 ý kiến), đại biểu Hội đồng nhân dân phường, được 32 cuộc có gần 1.000 lượt người dự (35 ý kiến). Nhìn chung, các ý kiến đóng góp được đại biểu trả lời thỏa đáng, các ý kiến còn lại được trả lời các kỳ họp sau.

Năm 2019, việc đánh giá chất lượng hoạt động các Ban công tác mặt trận 8/8 khóm đạt chất lượng hoạt động mạnh.

Được sự quan tâm giúp đỡ của Ban Thường trực UBMTTQ thành phố, sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, sự nhiệt tình hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các ngành đoàn thể từ phường đến khóm, sự quyết tâm của các thành viên UBMTTQ Việt Nam phường và với tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, nên trong quá trình công tác mặt trận luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và vai trò của công tác mặt trận trong năm 2019.

Tại Hội nghị MTTQ phường 3 đề ra chương trình hoạt động công tác Mặt trận năm 2020. Hoạt động chủ yếu thể chế hóa chương trình phối hợp hành động của MTTQ thành phố và các nghị quyết, chương trình công tác của Đảng ủy, chương trình phối hợp với chính quyền,…để tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, giáo dục ý thức chấp hành, thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cụ thể. Đổi mới nâng cao tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các tổ chức thành viên trong sạch vững mạnh, đoàn kết thống nhất ý chí, chung sức, chung lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ngọc Như

 


Số lượt người xem: 508 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)