SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
5
7
6
4
1
1
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Hai, 21/09/2020, 03:54
Triển khai Kế hoạch kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2020  (09/09)
Vừa qua, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 108/KH-BCĐ ngày 07/9/2020 về việc kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2020.
Triển khai Kế hoạch đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới  (08/09)
Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 03/9/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.
Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020  (27/08)
Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 100/KH-BCĐ ngày 24 tháng 8 năm 2020 về tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020.
Thành phố Bạc Liêu: Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020  (26/08)
Ngày 06/9/2019, Uỷ ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020.
Triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ  (26/08)
Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 25/8/2020 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin.
Triển khai kế hoạch kích cầu du lịch nội địa thành phố Bạc Liêu năm 2020  (26/08)
Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2020 về kích cầu du lịch nội địa thành phố Bạc Liêu năm 2020.
Triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021  (07/08)
Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn thành phố có 16 hợp tác xã với tổng số 2.009 thành viên; có 91 Tổ hợp tác với tổng số 1.215 thành viên; có 98 trang trại, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 450 lao động.
Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị  (07/08)
Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 04/8/2020 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Triển khai kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Bạc Liêu  (28/07)
Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Uỷ ban nhan dân tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em. UBND thành phố Bạc Liêu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.
Triển khai kế hoạch số 33/KH-BCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện “Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2020  (06/07)
Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu xây dựng kế hoạch thực hiện “Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2020.
Kế hoạch tổ chức Hội thi cán bộ Mặt trận cơ sở thành phố Bạc Liêu lần thứ III năm 2020  (29/06)
Trên cơ sở Chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2020 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bạc Liêu xây dựng Kế hoạch hướng dẫn tổ chức Hội thi cán bộ mặt trận cơ sở cấp thành phố lần thứ III, năm 2020.
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)  (29/06)
Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bạc Liêu xây dựng Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc từ thành phố đến cơ sở.
Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới trên địa bàn thành phố Bạc Liêu  (27/06)
Nhằm có những hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới năm 2020, UNBD thành phố Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2020, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới trên địa bàn thành phố.
Triển khai Ngày hội gia đình hưởng ứng ngày gia đình Việt Nam 28/6 năm 2020  (27/06)
Vừa qua, Ban Chỉ đạo công tác gia đình thành phố Bạc Liêu triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội Gia đình kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2020.
Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2020 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu  (23/06)
UBND thành phố Bạc Liều vừa ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2020 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.
Triển khai kế hoạch cổ chức Tháng cao điểm chiến dịch Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2020  (22/06)
Vừa qua, Ban chỉ đạo 138 thành phố Bạc Liêu đã ban hành kế hoạch triển khai Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2020.
Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 25/2/2020 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ trong tình hình mới”  (16/06)
Ngày 05/5/2020, BTV Thành ủy vừa ban hành kế hoạch thực hiện thực hiện chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 25/2/2020 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ trong tình hình mới”.
Triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy”  (16/06)
Với chủ đề “ Phát huy tinh thần phòng, chống dịch Covid- 19, hãy hành động vì cộng đồng không ma túy”, UBND thành phố Bạc Liêu vừa có Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2020.
Triển khai Kế hoạch tổ chức đợt bán vé số kiến thiết gây Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2020  (10/06)
Vừa qua, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 về việc tổ chức đợt bán vé số kiến thiết gây Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu năm 2020.
Triển khai Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì trẻ em năm 2020” trên địa bàn thành phố Bạc Liêu  (08/06)
Nhằm tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và tai nạn thương tích trẻ em, phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND ban hành ngày 29 tháng 05 năm 2020 về việc triển khai “Tháng hành động vì trẻ em” trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2020.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)