SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
2
6
4
0
4
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Bảy, 23/03/2019, 08:29
Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU ngày 28/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV)  (22/03)
Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 18/3/2019 về thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU ngày 28/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố
Triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh  (21/03)
Năm 2019 được xác định là năm “nước rút”. Đây là năm quyết định sự hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cả nhiệm kỳ, vì vậy cần phải triển khai đồng bộ, kịp thời có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Thành ủy, HĐND-UBND thành phố, đặc biệt là Chỉ thị số Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh trong năm 2019
Triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019  (21/03)
Ngày 15/3/2019, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Theo kế hoạch, mục đích nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL; hoạt động hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp ...
Triển khai Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống bạo lực học đường và vi phạm pháp luật ở các cơ sở giáo dục, lớp độc lập  (21/03)
Ngày 14/3/2019, UBND thành phố Bạc Liêu hành Kế hoạch số 28/KH-UBND về tăng cường công tác phòng, chống bạo lực học đường và vi phạm pháp luật ở các cơ sở giáo dục, lớp độc lập trên địa bàn thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2019 – 2021.
Kế hoạch ứng phó khẩn cấp đối với bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn thành phố  (21/03)
Để chủ động ngăn chặn vi rút dịch tả lợn châu phi từ các tỉnh đang xảy ra dịch bệnh xâm nhiễm vào thành phố Bạc Liêu, gây lây lan dịch bệnh, thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ngày 19/3, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành kế hoạch ứng phó khẩn cấp đối với bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa ...
Triển khai kế hoạch năm an toàn giao thông năm 2019  (16/03)
Ban An toàn giao thông thành phố vừa ban hành kế hoạch số 07/KH-BATGT ngày 05/03/2019 triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) năm 2019 với chủ đề “ATGT cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”.
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh đối với thủy sản và gia súc, gia cầm năm 2019  (12/03)
Trong năm 2018, tình hình nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển thuận lợi và tương đối ổn định, tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn còn xảy ra ở một số nơi trên địa bàn, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng nuôi trồng thủy sản cũng như phát triển chăn nuôi và an toàn sức khỏe cộng đồng.
Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn thành phố Bạc Liêu  (28/02)
Xác định công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.
Triển khai Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019  (23/02)
Ngày 20/02/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2019.
Triển khai kế hoạch tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019  (22/02)
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng, nghiêm túc cần thực hiện theo đúng quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự và an toàn ...
Triển khai Kế hoạch truyền thông về cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố năm 2019  (20/02)
Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố năm 2019. Theo đó, tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thành phố, UBND phường, xã tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách ...
Thành phố Bạc Liêu: Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”  (17/01)
Vừa qua, Ban Chỉ đạo Đề án 938 và 939 thành phố Bạc Liêu đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.
Hội xuân “Chợ quê ngày Tết” xuân Kỷ Hợi 2019 được tổ chức trên địa bàn Thành phố Bạc Liêu  (16/01)
Vừa qua, UBND Thành phố Bạc Liêu đã triển khai kế hoạch tổ chức Hội xuân với chủ đề “Chợ quê ngày Tết” năm 2019.
Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình Bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em thành Bạc Liêu giai đoạn 2018 – 2020  (11/01)
UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND về thực hiện Chương trình Bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2018 – 2020.
Chỉ đạo tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu  (26/12)
Để tổ chức thực hiện thành công Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố. UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 25/12/2018 về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.
Tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định  (29/11)
Thực hiện Công điện 1275/CĐ-TTg ngày 19/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách, trọng tâm chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là khai thác IUU), ngày 08/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban ...
Sơ kết 01 năm thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội  (26/11)
Ngày 24/10/2017, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND về thực hiện Đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020” và thành lập 02 Tổ chỉ đạo thực hiện chuyển hóa địa bàn phường Nhà Mát và xã Vĩnh Trạch Đông.
Một số kết quả nổi bật trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn thành phố  (26/11)
Ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 17/01/2018 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm chỉ đạo những nhiệm vụ CCHC bao gồm: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.
Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  (24/10)
Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2018  (24/10)
Ngày 19/10/2018, UBND TP. Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 14/KH-BATGT về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2018.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày