SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
9
1
2
0
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Bảy, 25/05/2019, 19:11
Triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, cận nghèo năm 2019  (22/05)
Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2019 về triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố năm 2019.
Quản lý và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2019  (18/05)
Ngày 15/5/2019, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND về việc về việc quản lý và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2019
Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Bạc Liêu  (18/05)
Vừa qua, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 18/5/2019 về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 – 2021” trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.
Triển khai kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh Biên giới quốc gia trong tình hình mới” trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2019  (17/05)
Ngày 15/5, Ban Chỉ đạo tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia thành phố (BCĐ) triển khai kế hoạch thực hiện với một số nội dung cụ thể. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và phát sóng chuyên mục “Vì chủ quyền biên giới quốc gia”; tăng cường công tác viết tin, bài phản ánh các hoạt động thực hiện ...
Một số hoạt động về công tác gia đình năm 2019  (17/05)
Vừa qua, Ban chỉ đạo công tác gia đình thành phố ban hành Kế hoạch công tác gia đình và Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày về gia đình và hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.
Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2019  (17/05)
Vừa qua, UBND thành phố ban hành kế hoạch triển khai “ Tháng hành động vì trẻ em” năm 2019 trên địa bàn thành phố với chủ đề: Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”.
Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm năm 2019  (23/04)
Vừa qua, Ban chỉ đạo 138 thành phố ban hành Kế hoạch số 60/KH-BCĐ ngày 16/4/2019 về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2019.
Triển khai thực hiện Đề án về trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2019  (23/04)
Vừa qua, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 16/4/2019 về thực hiện Đề án về trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2019.
Triển khai Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019  (23/04)
Ngày 16/4/2019, Ban Chỉ đạo 138 thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 59/KH-BCĐ về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2019.
Triển khai thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2019  (23/04)
Vừa qua, Ban chỉ đạo 138 thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 62/KH-BCĐ, ngày 16/4/2019 về thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS, mại dâm năm 2019
Triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em trên địa bàn năm 2019  (06/04)
Vừa qua, UBND thành phố ban hành Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2019.
TPBL triển khai Kế hoạch "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019  (06/04)
Vừa qua, Thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 53/KH-BCĐ ngày 03/4/2019 về Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 với chủ đề "Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ người tiêu dùng".
Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2019  (01/04)
Vừa qua, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 27/3/2019 về tổ chức các hoạt động chào mừng tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2019.
Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2019  (27/03)
Ngày 20/3/2019, Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND tỉnh về hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2019.
Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019  (27/03)
Ngày 26/3/2019 Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành Công văn số 1064/UBNF-VX về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019
Thành phố Bạc Liêu: xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019  (26/03)
Ngày 22/3/2019, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Bạc Liêu xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 1438/QĐ - TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Bạc Liêu  (25/03)
Ngày 20/03/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1438/QĐ - TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.
Kế hoạch thông tin đối ngoại thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2019-2020  (25/03)
Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 22/02/2019 về thông tin đối ngoại thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2019-2020
Triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ  (25/03)
Ngày 20/3/2019, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 – 2025 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.
Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU ngày 28/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV)  (22/03)
Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 18/3/2019 về thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU ngày 28/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày