SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
2
3
9
5
6
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Năm, 17/01/2019, 02:33
Hội xuân “Chợ quê ngày Tết” xuân Kỷ Hợi 2019 được tổ chức trên địa bàn Thành phố Bạc Liêu  (16/01)
Vừa qua, UBND Thành phố Bạc Liêu đã triển khai kế hoạch tổ chức Hội xuân với chủ đề “Chợ quê ngày Tết” năm 2019.
Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình Bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em thành Bạc Liêu giai đoạn 2018 – 2020  (11/01)
UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND về thực hiện Chương trình Bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2018 – 2020.
Chỉ đạo tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu  (26/12)
Để tổ chức thực hiện thành công Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố. UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 25/12/2018 về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.
Tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định  (29/11)
Thực hiện Công điện 1275/CĐ-TTg ngày 19/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách, trọng tâm chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là khai thác IUU), ngày 08/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban ...
Sơ kết 01 năm thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội  (26/11)
Ngày 24/10/2017, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND về thực hiện Đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020” và thành lập 02 Tổ chỉ đạo thực hiện chuyển hóa địa bàn phường Nhà Mát và xã Vĩnh Trạch Đông.
Một số kết quả nổi bật trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn thành phố  (26/11)
Ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 17/01/2018 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm chỉ đạo những nhiệm vụ CCHC bao gồm: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.
Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  (24/10)
Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2018  (24/10)
Ngày 19/10/2018, UBND TP. Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 14/KH-BATGT về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2018.
Triển khai kế hoạch thi hành Luật Quốc phòng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu  (24/10)
Nhằm xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành và đoàn thể cấp thành phố; UBND các phường, xã bảo đảm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành khai kế hoạch thi hành Luật Quốc phòng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018  (19/10)
Nhằm tiếp tục tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 83/KH-MTTQ-BTTngày 11/10/2018 về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018. Theo đó, tập trung triển khai ...
Tăng cường quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ  (10/10)
UBND thành phố Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu về tăng cường quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.
Triển khai kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2018  (05/10)
Nhằm xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều, để có cơ sở xây dựng kế hoạch, giải pháp giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội hàng năm. Vừa qua, UBND thành phố ban hành kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn ...
Thành ủy Bạc Liêu: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong thời kỳ mới”  (28/09)
Ngày 05/9/2018, Thành ủy Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 70-KH/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong thời kỳ mới”
Triển khai Kế hoạch kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018  (17/09)
Ngày 11/9/2018, Ban Chỉ đạo Liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 111/KH-BCĐ về triển khai kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm (ATVSTP) trong dịp Tết Trung thu năm 2018.
Triển khai Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Bạc liêu năm 2018  (14/09)
Trong những năm qua, chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) đã góp phần quan trọng trong công cuộc đổi mới sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố. Đến cuối năm 2017, có 123.950 người tham gia BHYT trên địa bàn thành phố, độ bao phủ BHYT đạt 79,52%, đến tháng 7/2018 chỉ còn 121.594 người tham gia BHYT đạt độ bao phủ ...
Vận động nhân dân lắp đặt song chắn rác trên các tuyến đường  (14/09)
UBND Thành phố Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch vận động nhân dân lắp đặt song chắn rác tại các cửa thu nước trên các tuyến đường nội ô thành phố.
Triển khai Kế hoạch cải thiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 và những năm tiếp theo  (17/07)
Vừa qua, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND, ngày 12/7/2018 về việc cải thiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 và những năm tiếp theo.
Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn  (17/07)
Ngày 12/7/2018, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.
Tổ chức hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt lĩ (27/7/1947 – 27/7/2018)  (13/07)
Ngày 11/7/2018, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về tổ chức hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh liệt lĩ (27/7/1947 – 27/7/2018).
Triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2018 và những năm tiếp theo  (12/07)
Vừa qua, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND, ngày 06/7/2018 về việc thực hiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2018 và những năm tiếp theo.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày