SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
4
2
0
4
9
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Tư, 13/11/2019, 01:29
Triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019 - gắn với 100 năm ra đời Bản Dạ cổ hoài lang và 100 năm hình thành di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà công tử Bạc Liêu trên địa bàn thành phố Bạc Liêu  (04/11)
Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019 - gắn với 100 năm ra đời Bản Dạ cổ hoài lang và 100 năm hình thành di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà công tử Bạc Liêu, UBND thành phố Bạc Liêu xây dựng kế hoạch phối hợp nhằm tổ chức thành công Tuần lễ Văn hóa - Du lịch năm 2019.
Kế Hoạch Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đạị đoàn kết toàn dân tộc năm 2019  (23/10)
xem chi tiết
Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp xã, phường tiến tới Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố lần thứ V (2020 - 2025)  (22/10)
Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2019 về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp xã, phường tiến tới Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố lần thứ V (2020 - 2025).
Triển khai kế hoạch Tháng hành động vì bình đặng giới và phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới.  (16/10)
Ngày 15/10/2019, UBND Thành phố vừa ban hành kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.
Triển khai kế hoạch thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường” trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đến năm 2020.  (11/10)
Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu đã ban hành kế hoạch thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường” trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đến năm 2020.
Tuyên truyền quảng bá Asean giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu  (07/10)
Nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, công đồng doanh nghiệp, người nước ngoài sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố hiểu rõ và khai thác tối đa các lợi ích thiết thực mà cộng đồng Asean đem lại, UBND Thành phố Bạc Liêu đã ban hành kế hoạch Tuyên truyền quảng bá Asean giai đoạn 2019-2020.
Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2019-2021  (02/10)
Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, ngày 01/10/2019, UBND thành phố đã triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2021.
Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 28/12/2018 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế biển tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025, định hướng năm 2030 trên địa bàn thành phố  (26/09)
Định hướng phát triển kinh tế biển là nhiệm vụ trọng tâm, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 28/12/2018 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế biển tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025, định hướng năm 2030 trên địa bàn thành phố.
Triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025  (24/09)
Nhằm triển khai đảm bảo đúng với quan điểm, mục tiêu, định hướng, phương án sắp xếp và lộ trình thực hiện theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 18/9/2019 về thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025 của Thủ tướng Chính phủ.
Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực của nền kinh tế  (20/09)
Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 28 tháng 8 năm 2019 về thực hiện Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 28/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực của nền kinh tế.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng  (19/09)
Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 108-KH/TU ngày 28 tháng 8 năm 2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc tăng cường xử lý, ngăn chăn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp  (19/09)
Xác định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài, trong đó tăng cường các biện pháp xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “ tham nhũng vặt”, gây phiền hà cho người dân.
Triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật  (11/09)
Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2019 về triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.
Triển khai đại hội đảng bộ các cấp của thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  (11/09)
Đại hội đảng bộ các cấp của thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thành phố đã và đang quyết tâm cao, nỗ lực và hành động quyết liệt để vượt qua khó khăn, thử thách, nắm bắt cơ hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ thành phố.
Triển khai Kế hoạch kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019  (05/09)
Vừa qua, Ban Chỉ đạo Liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 132/KH-BCĐ về triển khai công tác kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm (ATVSTP) trong dịp Tết Trung thu năm 2019.
Triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước trên điạ bàn thành phố Bạc Liêu năm 2020  (29/08)
Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu đã ban hành kế hoạch số 128/KH - UBND ngày 21/8/2019 về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2020.
Triển khai Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn - năm 2019  (27/08)
Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 22/8/2019 về tổ chức phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn - năm 2019.
Triển khai kế hoạch thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019  (26/08)
Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 20/8/2019 về thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.
Triển khai thực hiện Chỉ thị12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ  (26/08)
Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 19/8/2019 về thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.
Triển khai Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2020 - 2025  (08/08)
Vừa qua, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019 về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2020 - 2025.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)