SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
4
9
0
3
3
Quy hoạch - Kế hoạch Chủ Nhật, 18/11/2018, 09:34
Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  (24/10)
Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2018  (24/10)
Ngày 19/10/2018, UBND TP. Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 14/KH-BATGT về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2018.
Triển khai kế hoạch thi hành Luật Quốc phòng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu  (24/10)
Nhằm xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành và đoàn thể cấp thành phố; UBND các phường, xã bảo đảm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành khai kế hoạch thi hành Luật Quốc phòng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018  (19/10)
Nhằm tiếp tục tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 83/KH-MTTQ-BTTngày 11/10/2018 về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018. Theo đó, tập trung triển khai ...
Tăng cường quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ  (10/10)
UBND thành phố Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu về tăng cường quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.
Triển khai kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2018  (05/10)
Nhằm xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều, để có cơ sở xây dựng kế hoạch, giải pháp giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội hàng năm. Vừa qua, UBND thành phố ban hành kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn ...
Thành ủy Bạc Liêu: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong thời kỳ mới”  (28/09)
Ngày 05/9/2018, Thành ủy Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 70-KH/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong thời kỳ mới”
Triển khai Kế hoạch kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018  (17/09)
Ngày 11/9/2018, Ban Chỉ đạo Liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 111/KH-BCĐ về triển khai kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm (ATVSTP) trong dịp Tết Trung thu năm 2018.
Triển khai Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Bạc liêu năm 2018  (14/09)
Trong những năm qua, chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) đã góp phần quan trọng trong công cuộc đổi mới sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố. Đến cuối năm 2017, có 123.950 người tham gia BHYT trên địa bàn thành phố, độ bao phủ BHYT đạt 79,52%, đến tháng 7/2018 chỉ còn 121.594 người tham gia BHYT đạt độ bao phủ ...
Vận động nhân dân lắp đặt song chắn rác trên các tuyến đường  (14/09)
UBND Thành phố Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch vận động nhân dân lắp đặt song chắn rác tại các cửa thu nước trên các tuyến đường nội ô thành phố.
Triển khai Kế hoạch cải thiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 và những năm tiếp theo  (17/07)
Vừa qua, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND, ngày 12/7/2018 về việc cải thiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 và những năm tiếp theo.
Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn  (17/07)
Ngày 12/7/2018, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.
Tổ chức hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt lĩ (27/7/1947 – 27/7/2018)  (13/07)
Ngày 11/7/2018, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về tổ chức hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh liệt lĩ (27/7/1947 – 27/7/2018).
Triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2018 và những năm tiếp theo  (12/07)
Vừa qua, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND, ngày 06/7/2018 về việc thực hiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2018 và những năm tiếp theo.
Triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đầu tư Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016 – 2020  (29/06)
Ngày 22/6/2018, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đầu tư Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016 – 2020.
Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố Bạc Liêu năm 2018  (28/06)
Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND, ngày 26/6/2018 về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố Bạc Liêu năm 2018.
Triển khai Nghị định 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ  (20/06)
Ngày 27/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.
Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân thành phố Bạc Liêu khóa XI  (20/06)
Vừa qua, HĐND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 06/KH-HĐND về việc tổ chức kỳ họp thứ tám (kỳ họp thường lệ giữa năm 2018).
Triển khai Kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/8” năm 2018  (15/06)
Để tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/8” năm 2018 đảm bảo thiết thực và đạt hiệu quả cao, Ban Chỉ đạo 138 thành phố đã ban hành Kế hoạch số 79/KH-BCĐ, ngày 11/6/2018.
Kế hoạch triển khai việc thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ  (14/06)
Ngày 07/6/2018, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND về việc triển khai việc thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định Tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2018.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày