SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
9
7
8
1
4
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Tư, 18/09/2019, 23:40
Triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật  (11/09)
Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2019 về triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.
Triển khai đại hội đảng bộ các cấp của thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  (11/09)
Đại hội đảng bộ các cấp của thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thành phố đã và đang quyết tâm cao, nỗ lực và hành động quyết liệt để vượt qua khó khăn, thử thách, nắm bắt cơ hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ thành phố.
Triển khai Kế hoạch kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019  (05/09)
Vừa qua, Ban Chỉ đạo Liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 132/KH-BCĐ về triển khai công tác kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm (ATVSTP) trong dịp Tết Trung thu năm 2019.
Triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước trên điạ bàn thành phố Bạc Liêu năm 2020  (29/08)
Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu đã ban hành kế hoạch số 128/KH - UBND ngày 21/8/2019 về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2020.
Triển khai Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn - năm 2019  (27/08)
Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 22/8/2019 về tổ chức phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn - năm 2019.
Triển khai kế hoạch thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019  (26/08)
Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 20/8/2019 về thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.
Triển khai thực hiện Chỉ thị12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ  (26/08)
Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 19/8/2019 về thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.
Triển khai Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2020 - 2025  (08/08)
Vừa qua, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019 về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2020 - 2025.
Triển khai kế hoạch tổ chức sơ kết Ngày hội Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019  (29/07)
Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2019 về tổ chức sơ kết Ngày hội Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.
Triển khai kế hoạch phòng, chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019 -2025  (29/07)
Để kiểm soát, khống chế tình trạng dịch bệnh cúm gia cầm xảy ra và lây lan trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2019 về phòng, chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019 -2025.
Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019)  (17/07)
Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 15/7/2019 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019).
Ngày 08/7/2019, Thành ủy Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 103-KH/TU về tổ chức các hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019)  (17/07)
Để đảm bảo được những mục đích, yêu cầu đặt ra, Ban Thường vụ Thành ủy nêu rõ việc tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người tập trung vào 5 nội dung cụ thể.
Triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận só 44-KL/TW, ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI  (09/07)
Vừa qua, Thành Ủy ban hành kế hoạch số 101-KH/TU ngày 02/7/2019 về việc thực hiện Kết luận só 44-KL/TW, ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.
Triển khai Kế hoạch thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về văn hóa ứng xử và văn hóa công vụ  (09/07)
Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 02/7/2019 về thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về văn hóa ứng xử và văn hóa công vụ.
Triển khai Kế hoạch xây dựng mô hình “Quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng”  (27/06)
Vừa qua, Ban chỉ đạo 138 thành phố triển khai Kế hoạch số 90/KH-BCĐ ngày 28/5/2019 về xây dựng mô hình “Quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng”.
Thành phố Bạc Liêu: Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2019  (20/06)
Ngày 14/6/2019, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2019.
Phổ biến nội dung công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2019  (19/06)
Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2019
Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030  (27/05)
Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 21/5/2019 về thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, cận nghèo năm 2019  (22/05)
Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2019 về triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố năm 2019.
Quản lý và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2019  (18/05)
Ngày 15/5/2019, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND về việc về việc quản lý và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2019

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)