SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
5
0
1
7
2
Tiêu điểm Thứ Sáu, 29/11/2019, 10:40

Tiếp đoàn, kiểm tra tỉnh về công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

Ngày 27/11/2019, đoàn công tác Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Trần Minh Huấn, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, kiểm tra công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019.

Trong năm 2019, công tác dân vận thành đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã có sự chuyển biến tích cực; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp đã tổ chức thực hiện lồng ghép các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố; Chất lượng thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên, đã huy động được nguồn lực và sức mạnh của nhân dân, những chủ trương, chính sách có liên quan đến quyền lợi của nhân dân đều được tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân và đã được quan tâm giải quyết kịp thời, thông qua các phong trào cách mạng, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng đã tổ chức tuyên truyền được 11.404 cuộc, với 253.404 lượt người tham dự; Số HVĐV sau khi củng cố tăng 7.343 ĐV-HV, nâng tổng số hiện có 115.645 ĐV-HV.

Quang cảnh buổi tiếp Đoàn kiểm tra

Sự phối hợp giữa Chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng chặt chẽ, nhất là trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của người dân. Công tác an sinh xã hội ngày càng được quan tâm thực hiện tốt hơn, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, số hộ nghèo giảm; Công tác dân vận chính quyền được UBND thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện.

Về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thời gian qua trên địa bàn thành phố luôn được các cấp ủy, các cơ quan nhà nước, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân quan tâm thực hiện, hệ thống chính trị từ thành phố đến ở cơ sở tiếp tục được củng cố và kiện toàn; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của các cấp ủy, chính quyền có sự chuyển biến tích cực. Tinh thần trách nhiệm, lề lối làm việc, phương thức lãnh đạo được đổi mới theo chiều hướng dân chủ. Người dân đã có nhận thức đúng đắn về quyền và nghĩa vụ của người công dân trong quá trình thực hiện dân chủ ở cơ sở. Người dân đã phát huy tốt quyền làm chủ của mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội thông qua việc phát huy vai trò dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến phường, xã luôn phát huy và coi trọng quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo không khí dân chủ, cởi mở, từ đó phát huy được vai trò “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội hằng năm trên địa bàn.

Do đó, đã khơi dậy được tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố được mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; cổ vũ người dân hăng hái thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm  của người công dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

                                                                                                                        Thanh Hồng

 


Số lượt người xem: 162 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)