SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
8
3
9
3
7
Tiêu điểm Thứ Hai, 10/02/2020, 12:30

Hội nghị chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020

Ngày 07/02/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bạc Liêu tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2019 và hiệp thương Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020.

Năm vừa qua, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đã đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các thành viên ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả; các phong trào thi đua yêu nước như: thi đua xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, phong trào cả nước chăm lo cho người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, thi đua xây dựng gia đình văn hóa, khóm ấp văn hóa, giữa gìn an ninh trật tự …các cuộc vận động được đẩy mạnh; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.               

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất thông qua Chương trình hành động năm 2020, với nhiều nội dung như: Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiện . Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trà Văn Bắc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm qua của mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Bạc Liêu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bạc Liêu phải là trung tâm đoàn kết. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân để họ hiểu và cùng làm theo những chủ trương của thành phố, chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó mặt trận tổ quốc cần là cầu nối và phản hồi tích cực những ý kiến của người dân đến chính quyền địa phương. Phát động mạnh mẽ hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước để nhân dân tích cực hưởng ứng cùng chung tay xây dựng thành phố Bạc Liêu phát triển.

Dịp này, co 05 tập thể và 10 cá nhân được Ủy ban MTTQVN thành phố tặng giấy khen đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Mặt trận Tổ quốc năm 2019.

Ông Trà Văn Bắc - PBT (TT) Thành ủy trao giấy khen cho các tập thể có thành tích

Bà Lâm Bích Niềm - Chủ tịch UBMTTQVN thành phố trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích

 

                                                                                                                                    B.Lộc

 

 


Số lượt người xem: 505 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)