SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
5
7
5
8
8
1
Tiêu điểm Thứ Tư, 09/09/2020, 14:45

Ủy ban thành phố Bạc Liêu: Tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020

Trong những tháng đầu năm tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, tiến độ thi công các dự án trên địa bàn thành phố cũng như công tác giải ngân nguồn vốn đầu từ xây dựng cơ bản bị ảnh hưởng, tiến độ giải ngân chưa đạt theo kế hoạch đề ra.

Tại cuộc họp Ban Quản lý dự án xây thành phố và phòng tài chính - kế hoạch thành phố báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố năm 2020 tính đến nay đạt tỷ lệ rất thấp, chưa đáp ứng theo yêu cầu kế hoạch đề ra cụ thể như:

Kế hoạch vồn năm 2020 là 345.402.000.000 đồng, kết quả giải ngân trên 58 tỷ, đạt trên 16% so kế hoạch.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư xâ dựng cơ bản trên địa bàn thành phố đạt theo yều cầu đề ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo: Đề nghị các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan triển khai quyết liệt hơn nữa trong công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn phấn đến cuối năm nguốn vốn giải ngân phải đạt theo yêu cầu đề ra. Phòng tài chính - kế hoạch thành phố giám sát, theo dõi chặt chẽ các chủ đầu tư trong qúa trình triển khai thực hiện,  gặp khó khắn, vướng mắc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết kịp thời.                                                                                                                                    

 Thảo Vy


Số lượt người xem: 74 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)