SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
3
6
9
Tin tức về cải cách Thủ tục hành chính Thứ Hai, 06/07/2020, 10:19
Quyết định công bố danh mục TTHC lĩnh vực Lâm nghiệp mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (06/07)
Xem chi tiết
Quyết định công bố danh mục TTHC lĩnh vực Hộ tịch được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (06/07)
Xem chi tiết
Hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II trên địa bàn thành phố Bạc Liêu  (01/07)
Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 về ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.
Quyết định phê duyệ các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết TTHC Lĩnh vực Lao động, Thương binh, Xã hội  (12/06)
Xem chi tiết
Quyết định phê duyệ các quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết TTHC Lĩnh vực Lao động, Thương binh, Xã hội  (12/06)
Xem chi tiết
Quyết định công bố Danh mục TTHC các lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp; Bảo trợ xã hội mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (12/06)
Xem chi tiết
Một số kết quả nổi bật trong thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn thành phố  (05/06)
Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 về thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020.
Quyết định công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực Công chức, viên chức)  (02/06)
Xem chi tiết
Kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020  (20/05)
Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Trong những năm qua, từ khi triển khai Nghị quyết số 30C/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, Ủy ban nhân dân thành phố đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm cao trong chỉ đạo triển khai thực hiện từ thành phố đến phường, xã và đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi.
Quyết định công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Lao động, tiền lương mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (18/05)
Xem chi tiết
Quyết định công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Việc làm mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (18/05)
Xem chi tiết
Quyết định công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND cấp huyện  (07/05)
Xem chi tiết
Quyết định công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (07/05)
Xem chi tiết
Quyết định công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực Xây dựng)  (05/05)
Xem chi tiết
Quyết định công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa, ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Các lĩnh vực Tư pháp)  (27/04)
Xem chi tiết
Quyết định công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa, ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Các lĩnh vực Tư pháp)  (27/04)
Xem chi tiết
Quyết định công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Các lĩnh vực Tiếp công dân; Giải quyết khiếu nại tố cáo)  (27/04)
Xem chi tiết
Quyết định công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Các lĩnh vực Tiếp công dân; Giải quyết khiếu nại tố cáo)  (27/04)
Xem chi tiết
Quyết định công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa, ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Các lĩnh vực Thông tin và Truyền thông)  (27/04)
Xem chi tiết
Quyết định công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)  (27/04)
Xem chi tiết

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)