SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
6
6
3
0
4
Tin tức về cải cách Thủ tục hành chính Thứ Tư, 08/04/2020, 03:06
Quyết định công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư)  (06/04)
Xem chi tiết
Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  (01/04)
Xem chi tiết
Quyết định công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý của BHXH tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (01/04)
Xem chi tiết
Quyết định về việc công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực Côn nghiệp địa phương; Lưu thông hàng hóa trong nước và Kinh doanh phí  (30/03)
Xem chi tiết
Quyết định về việc công bố Danh mục TTHCđược chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Các lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội  (11/03)
Xem chi tiết
Quyết định về việc công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã  (25/02)
Xem chi tiết
Quyết định về việc công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện  (25/02)
Xem chi tiết
Quyết định về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ sở một của liên thông thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  (25/02)
Xem chi tiết
Quyết định về việc phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết các thủ tục hành chính các lĩnh vực tài nguyên và môi trường  (17/02)
Xem chi tiết
Một số kết quả nổi bật trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố  (29/11)
Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 14/01/2019 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019.
Quyết định về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa bị bãi bõ và được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (14/11)
Xem chi tiết
Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 tỉnh Bạc Liêu  (13/11)
Sáng ngày 12/11/2019, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 tỉnh Bạc Liêu do đ/c Ngô Công Hầu – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh làm Trưởng đoàn đến làm việc với thành phố Bạc Liêu về công tác cải cách hành chính năm 2019.
Quyết định về việc phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực nội vụ  (12/09)
Xem chi tiết
Quyết định về việc phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực nội vụ  (12/09)
Xem chi tiết
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện  (09/09)
Xem chi tiết
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (30/05)
Xem chi tiết
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (30/05)
Xem chi tiết
Quyết địnhvề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (30/05)
Xem chi tiết
Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ  (05/01)
Vừa qua, UBND thành phố ban hành Công văn số 3934/UBND-TH ngày 25/12/2018 về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu  (18/12)
Thời gian qua, công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần bảo đảm các thủ tục hành chính được thực hiện đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của người dân và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính. Trong năm 2018, UBND thành phố đã ban hành 26 văn bản triển khai ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)