SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
4
2
6
0
2
Tin tức về cải cách Thủ tục hành chính Thứ Ba, 13/11/2018, 01:54
Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính qúi III năm 2018 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu  (21/09)
Trong quí III năm 2018, UBND thành phố Bạc liêu đã ban hành 14 văn bản triển khai thực hiện các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính mới ban hành, chuẩn hóa, bãi bỏ... và hướng dẫn các phòng chuyên môn thành phố, UBND các phường, xã cập nhật thực hiện như: Quyết định số 891, 991, 1127,.... Các văn bản được ban hành nhằm đảm ...
Huyện Đông Hải tham quan, học tập mô hình hoạt động của Trung Tâm hành chính công thành phố Bạc Liêu  (12/05)
Ngày 11/5, Đoàn công tác Huyện Đông Hải do ông Tô Minh Đương - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải làm Trưởng đoàn đã đến tham quan, học tập mô hình hoạt động của Trung Tâm hành chính công (TTHCC) thành phố Bạc Liêu. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Dương Chí Bình UV BTV Thành ủy– Phó Chủ tịch UBND thành phố.
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu  (18/04)
Xem chi tiết
Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu về công tác triển khai và kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính  (04/04)
Chiều ngày 03/4, Đoàn giám sát chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu do ông Lê Thanh Hùng - Phó Chủ tịch (TT) HĐND tỉnh Bạc Liêu làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thành phố Bạc Liêu về công tác triển khai và kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính ...
Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017  (29/11)
Thời gian qua, công tác tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) luôn được thành phố quan tâm chỉ đạo ngay từ đầu năm và xem đây là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác CCHC cũng như nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu  (15/11)
Ngay từ đầu năm 2017, Thành ủy, UBND thành phố đã tích cực chỉ đạo các ngành, các cấp thuộc thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính, trọng tâm là công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn.
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành cấp tỉnh thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích  (10/11)
Ngày 29/9/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1764/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành cấp tỉnh thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích  (10/11)
Ngày 29/9/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1763/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích  (10/11)
Ngày 29/9/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1762/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017  (07/09)
Xem chi tiết
Báo cáo kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu  (25/05)
Xem chi tiết
Thành phố Bạc Liêu: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017  (15/04)
Trong năm qua, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn thành phố vẫn còn một số hạn chế nhất định như: công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan báo chí, truyền thông chưa được thường xuyên; một số cơ quan, đơn vị còn xem nhẹ công tác tuyên tuyền về cải cách hành ...
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính thành phố Bạc Liêu năm 2017  (22/03)
Xem chi tiết
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính thành phố Bạc Liêu năm 2017  (22/03)
Xem chi tiết
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính thành phố Bạc Liêu năm 2017  (23/02)
Xem chi tiết
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch truyền thông và kiểm soát thủ tục hành chính thành phố Bạc Biêu năm 2017  (23/02)
Xem chi tiết
Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu  (18/01)
Ngay từ đầu năm 2016, thành phố đã tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn; UBND thành phố đã ban hành 26 văn bản chỉ đạo các phòng chuyên môn cấp thành phố và UBND các phường, xã tập trung triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016. Giao cho người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, ...
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016  (29/11)
Xem chi tiết
Công văn về việc tăng cường triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính thành phố Bạc Liêu, giai đoạn 2016 - 2020  (29/11)
Xem chi tiết
Kết quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu  (29/11)
Xác định nhiệm vụ tuyên truyền, quán triệt về cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên trước mắt và lâu dài. Ngay từ đầu năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 28/4/2016 về việc tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn thành phố. Thông qua Kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày