SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
3
0
8
3
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thứ Tư, 05/12/2018, 09:15

Triển khai Kế hoạch thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người trên địa bàn thành phố”

Vừa qua, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 28/11/2018 về thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người trên địa bàn thành phố”.

Với một số mục tiêu cụ thể như: Hàng năm, tội phạm xâm hại trẻ em giảm từ 10 - 15%; số trẻ em bị xâm hại tình dục giảm từ 20 - 30%; số trẻ em bị bạo lực, bạo hành, bị mua bán giảm 40%, số vụ án do người chưa thành niên phạm tội giảm từ 15 - 20%; phấn đấu 100% trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực, bạo hành được phát hiện, can thiệp, trợ giúp; nâng cao tỷ lệ phát hiện, điều tra, khám phá tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên phạm tội trên 90%; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như giết trẻ em, hiếp dâm trẻ em… đạt 100%... Kế hoạch tập trung 7 nhóm giải pháp: công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện; công tác phòng ngừa xã hội; công tác phòng ngừa nghiệp vụ;  nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, phát hiện, điều tra, xử lý; đẩy mạnh công tác xây dựng mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về hợp tác quốc tế trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình và mua bán người; tăng cường huy động các nguồn lực.

Thông qua đó nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong toàn thành phố về nhận thức và hành động trong công tác bảo vệ, giáo dục trẻ em; nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội tham gia công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người.

Kế hoạch thực hiện từ năm 2018 đến hết năm 2020 và được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn I (2018): Các ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố, UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp; sơ kết rút kinh nghiệm để bổ sung, chỉnh lý kế hoạch cho phù hợp, hiệu quả. Giai đoạn II (2019 - 2020): Hoàn thiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đánh giá hiệu quả thực hiện Kế hoạch và đề xuất giai đoạn tiếp theo.

                                                                                                M. NƯƠNG

 


Số lượt người xem: 186 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)