SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
7
6
4
1
5
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thứ Ba, 18/12/2018, 10:50

Hướng dẫn, phối hợp thực hiện các hoạt động trong dịp lễ Giáng sinh năm 2018

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố ban hành Công văn số 325/MTTQ-BTT ngày 12/12/2018 về việc hướng dẫn và phối hợp hoạt động trong dịp lễ Giáng sinh năm 2018.

Trong đó, chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong thành phố chủ động nắm bắt nhu cầu tổ chức các hoạt động nhân dịp lễ Giáng sinh của đồng bào Công giáo, Tin lành; tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên và các ngành chức năng cùng cấp có liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện cho các vị Linh mục, Mục sư, Hội đồng giáo xứ, Ban chấp sự và bà con theo đạo Công giáo, Tin lành tổ chức lễ Giáng sinh trang trọng, an toàn, tiết kiệm và đúng theo quy định của pháp luật.

Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo:

Nếu lễ giáng sinh diễn ra trong một cơ sở tôn giáo và địa điểm hợp pháp đã đăng ký thì tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo được tổ chức lễ theo nội dung đã thông báo trong danh mục hoạt động tôn giáo theo quy định tại điều 43 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo mà không phải làm thủ tục xin phép chính quyền. Trường hợp chưa thông báo danh mục hoạt động tôn giáo thì hướng dẫn các tổ chức liên quan làm thông báo theo quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo để được tổ chức lễ.

Nếu lễ giáng sinh diễn ra bên ngoài cơ sở tôn giáo và địa điểm hợp pháp đã đăng ký thì hướng dẫn tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo và chức sắc, chức việc, nhà tu hành thực hiện trình tự thủ tục đăng ký trước với chính quyền theo quy định tại Điều 46 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo để được chấp thuận.

Đối với các điểm, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung:

Các điểm nhóm đã được chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung: việc tổ chức lễ tại địa điểm hợp pháp đã đăng ký thì không phải đăng ký lại với chính quyền mà thực hiện bình thường theo nội dung đã đăng ký; nếu có nhu cầu tổ chức lễ quy mô lớn hơn, cần phải thuê, mượn địa điểm khác thì giao UBND các xã, phường căn cứ quy mô buổi lễ để xem xét giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định tại Điều 46 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Các điểm nhóm Tin lành, các điểm Công giáo chưa đăng ký sinh hoạt tôn giáo với địa phương, nếu đồng bào có nhu cầu tổ chức sinh hoạt lễ Giáng sinh thì phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn, tạo điều kiện để các điểm này tổ chức với hình thức phù hợp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật quy định và tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại địa phương mình có nhu cầu sinh hoạt tôn giáo trong dịp lễ Giáng sinh thì phối hợp với chính quyền để được hướng dẫn dự lễ chung với tín đồ người Việt Nam ở địa phương tại các địa điểm đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

                                                                                    M. NƯƠNG

 


Số lượt người xem: 153 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)