SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
7
4
6
0
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thứ Năm, 14/03/2019, 08:20

Thành phố Bạc Liêu: Khuyến khích thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt trên địa bàn tỉnh

Ngày 12/3/2019, UBND thành phố Bạc Liêu triển khai thực hiện công văn số 865/UBND - KT ngày 05/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc khuyến khích thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các phòng, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể thành phố, UBND phường, xã thực hiện và vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình thực hiện thanh toán tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt như: trích nợ tự động, SMS và Mobile Banking, Internet Banking, ví điện tử, ủy nhiệm thu/ủy nhiệm chi và thanh toán trực tuyến trên Website của ngành điện, ưu tiên các hình thức trích nợ tự động/ủy nhiệm thu/ủy nhiệm chi.

Đồng thời, tuyên truyền cho người sử dụng điện thanh toán tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thiết bị chấp nhận thẻ. Hỗ trợ phổ biến, tuyên truyền về việc sử dụng các dịch vụ điện đã được kết nối, cung cấp tại Trung tâm hành chính công và Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh/thành phố.

Qua đó, nhằm triển khai các biện pháp đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 theo yêu cầu Nghị quyết 02/NQ - CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Gia Mẫn

 


Số lượt người xem: 70 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày