SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
7
4
9
7
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thứ Năm, 14/03/2019, 16:05

Kết quả thực hiện Chương trình Việc làm – Giảm nghèo năm 2018

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, ngay từ đầu năm UBND thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở tập trung triển khai thực hiện công tác giảm nghèo, xem đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện tốt mục tiêu an sinh xã hội.

Trong năm, thành phố đã đào tạo nghề được 1.672/1.500 lao động, đạt 111% kế hoạch thành phố và đạt 104% kế hoạch tỉnh; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố phối hợp tỉnh mở 23 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật có 690 người tham dự; triển khai các mô hình khoa học công nghệ như mô hình nuôi cá dứa, nuôi lươn, cua đinh,…. với kinh phí 200 triệu đồng; 10/10 phường, xã giới thiệu việc làm cho 6.177/6.000 lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trong và ngoài tỉnh đạt 102% kế hoạch; giới thiệu 41 lao động đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia đạt 102% kế hoạch.

Về thực hiện các chính sách tín dụng cho hộ nghèo, thành phố phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh xét cho hộ nghèo vay với tổng số tiền trên 32,94 tỷ đồng để làm vốn mua bán, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Cùng với đó là chỉ đạo các Hội, đoàn thể trên địa bàn hướng dẫn hộ vay lập phương án sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm và tăng thêm thu nhập. Với những giải pháp trên, năm 2018 toàn thành phố đã giảm 463 hộ nghèo, đạt 102% kế hoạch.

Bên cạnh đó, trong năm qua thành phố vận động đóng góp Quỹ An sinh xã hội hơn 12,25 tỷ đồng (đạt 122% chỉ tiêu được giao) và Quỹ Vì người nghèo trên 508 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, thành phố đã xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết và các công trình phúc lợi xã hội phục vụ dân sinh; hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách vui xuân đón tết…

Phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị trong các phong trào, đặc biệt là phong trao giúp đỡ hộ nghèo. UBND thành phố đã phân công các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trường THPT, UBND phường, xã nhận giúp đỡ 207/207 hộ nghèo với tổng sô tiền hỗ trợ trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Đảng ủy, UBND các phường, xã phân công Chi bộ khóm, ấp, trường học giúp đỡ 243 hộ nghèo với tổng số tiền gần 500 triệu đồng.

Từ các nguồn lực, chính sách giảm nghèo trên, đến cuối năm 2018 toàn thành phố đã giảm được 463 hộ nghèo, đạt 102 % kế hoạch thành phố; hộ cận nghèo giảm được 637 hộ đạt 59% kế hoạch.

B.Lộc

 


Số lượt người xem: 76 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày