SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
2
6
7
6
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thứ Ba, 09/04/2019, 10:10

Triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” năm 2019

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Công văn số 1212/UBND-VX ngày 03/4/2019 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCNDA4 ngày 28/3/3019 của Ban chủ nhiệm Dự án 4 tỉnh Bạc Liêu thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” năm 2019.

Theo đó, UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là vai trò của Công an thành phố trong triển khai thực hiện Kế hoạch, góp phần thực hiện đạt các chỉ tiêu của tỉnh đề ra. Cụ thể là nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, giảm từ 5 – 7 tội phạm xâm hại trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em, đảm bảo các trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực, bạo hành được phát hiện, can thiệp trợ giúp kịp thời. Đảm bảo tỷ lệ phát hiện, điều tra, khám phá tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như giết trẻ em, hiếp dâm trẻ em được điều tra, xử lý đạt 100%....Phấn đấu giảm từ 10 – 15% tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, đặc biệt không để hình thành, tồn tại những băng, nhóm tội phạm do người chưa thành niên cầm đầu hoặc gây án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Song song đó, kế hoạch đề ra một số công tác trọng tâm cần tập trung thực hiện nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh ngăn chặn tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người.

Tập trung thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người. Thành lập đoàn liên ngành tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Dự án tại các đơn vị, địa phương.

Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh và xử lý tội phạm. Xây dựng kế hoạch hành động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (6/2019); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2019) và Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7/2019) với nội dung dễ hiểu, phù hợp với đối tượng, lứa tuổi, vùng miền và gắn với các đợt sinh hoạt chính trị của cơ quan, tổ chức, đoàn thể hoặc các phong trào thi đua của trường học, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội sinh viên, đội thiếu niên tiền phong phát động. Chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội trên phạm vi toàn tỉnh.

Chỉ đạo xây dựng, nhân rộng mô hình phòng, chống tội phạm và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, , góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm trên địa bàn. Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng như: Bảo vệ dân phố, dân phòng, bao vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học, lực lượng xung kích...

Xây dựng, hoàn thiện và giáo dục, phổ biến pháp luật. Nghiên cứu đề xuất các chính sách phúc lợi, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ tái hòa nhập cộng đồng, hướng dẫn áp dụng các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, dạy nghề, tín dụng ưu đãi cho trẻ em bị xâm hại và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, nạn nhân của tội phạm liên quan đến bạo lực gia đình, mua bán người. Tổ chức các hoạt động tư vấn, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, trường học về kỹ năng sống, kết nối các chương trình, dịch vụ xã hội sẵn có tại địa phương.

 

                                                                                                                        M. NƯƠNG


Số lượt người xem: 98 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)