SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
6
3
0
5
4
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thứ Tư, 03/07/2019, 09:30

Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước để triển khai Đề án giám sát an toàn thông tin mạng lưới đối với hệ thống dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025


Số lượt người xem: 221 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)