SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
2
4
2
9
4
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thứ Sáu, 09/08/2019, 13:45

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh "về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh


Số lượt người xem: 49 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)