SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
7
1
5
7
1
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thứ Sáu, 16/08/2019, 09:05

Tăng cường công tác chấn chỉnh, nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý, xử lý về trật tự xây dựng

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 3050/UBND-KT ngày 08/8/2019 về việc chấn chỉnh, nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý, xử lý về trật tự xây dựng.

Theo đó, yêu cầu các ngành chuyên môn thành phố, Ủy ban nhân dân các phường, xã tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm chấn chỉnh tình hình quản lý, xử lý và nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của Phòng Quản lý Đô thị thành phố cần tăng cường hơn nữa công tác rà soát các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, điều chỉnh theo thẩm quyền.

Đồng thời, tham mưu, đề xuất cấp phép xây dựng theo quy định, tăng cường công tác cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong cấp Giấy phép xây dựng kịp thời, theo quy định. Kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung sửa đổi các quy định liên quan về quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, trật tự xây dựng phù hợp với Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Phối hợp với các Sở, ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm xây dựng nhà ở, các công trình xây dựng trái phép khác trong phạm vi hành lang giao thông đường bộ, vi phạm hàng lang an toàn lưới điện, hành lang đê điều,...

Đôn đốc Ủy ban nhân dân các phường, xã thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; thi hành dứt điểm các quyết định xử phạt còn tồn đọng trong năm 2019, không để tiếp tục phát sinh các quyết định xử phạt mới trên địa bàn quản lý.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về các quy định pháp luật về xây dựng và quản lý trật tự xây dựng; nghiên cứu cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác kiểm tra, quản lý và xử lý về trật tự xây dựng.

                                                                                      M. NƯƠNG

 


Số lượt người xem: 752 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)