SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
8
3
7
0
2
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thứ Năm, 29/08/2019, 09:05

Triển khai trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

Vừa qua, UBND thành phố ban hành Công văn số 3278/UBND-TH ngày 23 tháng 8 năm 2019 về việc triển khai trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

Theo đó, thống nhất trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân như sau:

Kể từ ngày 24/8/2019, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn thành phố khi đến Trung tâm Hành chính công thành phố nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất ngoài thành phần hồ sơ trước đây cần bổ sung thêm Đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất theo mẫu 3b ban hành kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian giải quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là 20 ngày (Từ ngày tiếp nhận hồ sơ đến ngày ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích).

Thời gian thụ lý giải quyết trả kết quả thực hiện nghĩa vụ tài chính là 10 ngày. Tổng cộng là 30 ngày (không tính ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định).

Trước khi chuyển hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở, hộ gia đình, cá nhân đến Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố xác định rõ diện tích đất ở đã có trước đó của hộ gia đình, cá nhân để làm cơ sở thẩm định nhu cầu, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất.

Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định theo quy định hiện hành và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tại Công văn số 1405/STNMT-CCQLĐĐ ngày 06/8/2019. Trường hợp xét thấy hồ sơ phù hợp, đúng quy định, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định. Trường hợp không phù hợp, không đúng quy định hiện hành thì Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố có trách nhiệm thông báo hoàn trả hồ sơ thông qua Trung tâm Hành chính công thành phố để hộ gia đình, cá nhân được biết.

                                                                                                                        M. NƯƠNG

 


Số lượt người xem: 755 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)