SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
7
1
8
6
7
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thứ Năm, 19/09/2019, 16:10

Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 28/12/2018 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 141-KH/UBND ngày 18 tháng 9 năm 2019 về thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 28/12/2018 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Với mục tiêu từ nay đến năm 2025: thành lập mới 36 tổ hợp tác, nâng tổng số 125 tổ với 1.302 thành viên, tham gia hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và theo Nghị định 151/2007/NĐ-CP của Chính phủ; thành lập mới 08 hợp tác xã, nâng tổng số 22 tổ hợp tác xã với tổng số 2.088 xã viên tham gia hoạt động theo đúng Luật Hợp tác xã năm 2012. Đến năm 2030, mở rộng quy mô liên hiệp hợp tác xã hiện có và vận động thành lập liên hiệp hợp tác xã lĩnh vực khác; tiếp tục vận động phát triển tổ hợp tác những nơi chưa đủ điều kiện thành lập hợp tác xã, đồng thời tập trung vận động tổ hợp tác hoạt động khá nâng lên hợp tác xã.

Để thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, UBND thành phố chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế hợp tác - hợp tác xã, tuyên truyền, giải thích về mô hình hợp tác xã kiểu mới sâu rộng trong Đảng và đến tận quần chúng nhân dân.Tiếp tục triển khai và thực hiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn thành phố.

Huy động nhiều nguồn đầu lực đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể. Định kỳ tổ chức giao ban, gặp gỡ, đối thoại với các hợp tác xã trên địa bàn, tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của các hợp tác xã, trên cơ sở đó đề ra các biện pháp cụ thể hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Vận động tăng vốn góp của xã viên; tăng cường hoạt động giám sát các hợp tác xã trong thực hiện Luật hợp tác xã, điều lệ...Đổi mới nội dung hoạt động để các tổ chức kinh tế tập thể vươn lên có những đóng góp tích cực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khuyến khích trọng dụng tài năng trẻ, tạo bước đột phá phát triển nguồn nhân lực cho hợp tác xã.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong phát triển kinh tế tập thể. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với kinh tế tập thể về thuế, tín dụng, đất đai...nhằm tạo điều kiện cho các hợp tác tham gia vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

                                                                                                               M. NƯƠNG


Số lượt người xem: 684 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)