SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
2
8
1
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thứ Tư, 17/06/2020, 13:55

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa

Nhằm tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa, đặc biệt là trong mùa mưa bảo sắp tới, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh vừa ban hành văn bản số 899 ngày 15/6/2020, đề nghị các cơ quan báo chí của UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

Các cơ quan báo chí của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện tăng cường tin, bài, tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT đường thủy nội địa cho người lái phương tiện, người tham gia giao thông trên đường thủy; đặc biệt là ý thức chấp hành các quy định về việc mặc áo phao, sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh mỗi khi sử dụng đò, phà… tham gia giao thông.

Đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh cung cấp thông tin về các cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, “Cảng, bến sông an toàn”… các chính sách khuyến khích, tuyên dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích và phê bình, kỷ luật các tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm, tiêu cực trong công tác đảm bảo TTATGT đường thủy nội địa đến các cơ quan báo chí trên địa bàn để thực hiện tốt công tác tuyên truyên.

B.Lộc


Số lượt người xem: 57 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)