SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
5
5
0
1
4
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Chủ Nhật, 17/11/2019, 07:25
Triển khai kế hoạch hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tại nạn giao thông” năm 2019  (12/11)
Vừa qua, Ban An toàn giao thông thành phố Bạc Liêu triển khai kế hoạch hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tại nạn giao thông” năm 2019 với nhiều hoạt động cụ thể.
Quyết định về việc phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực Lao động – Thuong binh và Xã hội  (08/11)
xem chi tiết
Quyết định về việc Phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực Công thương  (23/10)
xem chi tiết
Quyết định về việc phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch  (21/10)
xem chi tiết
Quyết định về việc phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch  (21/10)
xem chi tiết
Quyết định về việc Phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực tư pháp  (21/10)
Phần 1 Phần 2 Phần 3
Quyết định về việc Phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực tư pháp  (21/10)
Phần 1 Phần 2 Phần 3
Thông tin cảnh báo mũ bảo hiểm An Thịnh Helmet  (11/10)
Căn cứ công văn số 44/TĐC-QLTCLC ngày 07/10/2019 của Chi cục đo lường chất lượng về việc thông tin cảnh báo mũ bảo hiểm An Thịnh Helmet, UBND Thành phố Bạc Liêu đề nghị các phòng ban chuyên môn, các cơ quan thông tin thành phố và UBND các phường, xã thông tin cảnh báo đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp về mũ bảo hiểm An Thịnh Helmet.
Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 28/12/2018 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030  (19/09)
Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 141-KH/UBND ngày 18 tháng 9 năm 2019 về thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 28/12/2018 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
Triển khai trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân  (29/08)
Vừa qua, UBND thành phố ban hành Công văn số 3278/UBND-TH ngày 23 tháng 8 năm 2019 về việc triển khai trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.
Tăng cường công tác chấn chỉnh, nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý, xử lý về trật tự xây dựng  (16/08)
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 3050/UBND-KT ngày 08/8/2019 về việc chấn chỉnh, nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý, xử lý về trật tự xây dựng.
Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh  (09/08)
Xem chi tiết
Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh "về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh  (09/08)
Xem chi tiết
Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021  (08/08)
Nhằm góp phần làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt (số vụ, số người chết, số người bị thương) từ 5% đến 10%, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút trong thời gian tới, Ban An toàn giao thông thành phố ban hành Kế hoạch số 19/KH-BATGT ngày 02/8/2019 về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn thành phố.
Thông báo đón đoàn đua Giải Xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 28 năm 2019 tranh cúp Gạo Hạt Ngọc Trời  (08/08)
Xem chi tiết
Quyết định sủa đổi bổ sung một số điều của quy định về thực hiền nếp sống văn minh  (01/08)
xem chi tiết
Triển khai Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nhệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Bạc Liêu, đợt II – năm 2019  (15/07)
Vừa qua, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ban hành kế hoạch số 42-KH/BTCCT ngày 13/6/2019 về Triển khai Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nhệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Bạc Liêu, đợt II – năm 2019.
Triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về Thể dục Thể thao  (03/07)
Thông tư 31/2018/TT-BVHTTDL về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bắn súng thể thao Tải về Thông tư 19/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quần vợ Tải về Thông tư 20/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và ...
Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước để triển khai Đề án giám sát an toàn thông tin mạng lưới đối với hệ thống dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025  (03/07)
Xem chi tiết
Triển khai thực hiện Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính  (03/07)
Xem chi tiết

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)