SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
5
0
6
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thứ Hai, 06/07/2020, 10:36
Nâng cao ý thức khi tham gia giao thông  (06/07)
Thời gian qua, thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu bia ngày 14/6/2019 của Quốc hội và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/1/2019 của Chính phủ về quy định Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, Uỷ ban nhân dân thành phố đã triển khai nhiều giải pháp trong công tác đảm bảo TTATGT nhất là người sử dụng rượu, bia là người triển khai phương tiện tham gia giao thông. Nhờ đó, tình hình TTATGT đã có chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành pháp luật tham gia giao thông được nâng lên, tai nạn giao thông giảm rõ rệt so với cùng kỳ. Đặc biệt là tạo được sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân.
Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa  (17/06)
Nhằm tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa, đặc biệt là trong mùa mưa bảo sắp tới, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh vừa ban hành văn bản số 899 ngày 15/6/2020, đề nghị các cơ quan báo chí của UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện một số nội dung sau:
Khẩu hiệu tuyên truyền Ngày gia đình việt nam 28/6/2020  (15/06)
Xem chi tiết
Tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với Cựu Chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới  (14/06)
Qua gần 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 86-KL/TU, ngày 13/8/2018 của BTV Tỉnh ủy (khóa XV) về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” và kế hoạch số 68-KH/TU ngày 20/8/2018 củ BTV Thành ủy đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức và trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác cựu chiến binh được tổ chức thực hiện đúng quy định; các cấp hội cựu chiến binh đã phát huy vai trò nồng cốt của mình, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, được nhân dân tín nhiệm và đồng tình ủng hộ.
Thành phố Bạc Liêu sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW  (14/06)
Chỉ thị 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư “Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác quản lý và tổ chức lễ hội” được triển khai trong điều kiện thành phố có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Tuy nhiên, với quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ thành phố, sự nổ lực của các cấp, các ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trong thàn phố, tình hình kinh tế xã hội ngày càng phát triển; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả khả quan.
Tuyên truyền tăng cường sử dụng tiết kiệm điện, nước  (05/06)
Vừa qua, UBND Thành phố Bạc Liêu ban hành công văn về việc tuyên truyền tăng cường sử dụng tiết kiệm điện, nước trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.
Tăng cường thực hiện các giải pháp làm giảm tai nạn giao thông  (28/05)
Ban An toàn giao thông tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành văn bản số 62/BATGT về tăng cường thực hiện các giải pháp làm giảm tai nạn giao thông.
Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 25-31/5/2020  (21/05)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 2011/UBND-KGVX về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 25-31/5/2020.
Thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19  (21/05)
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 2016/UBND-KGVX về việc triển khai thưc hiện Công điện số 04/CĐ-LĐTBXH ngày 09/5/2020 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Tuyên truyền chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020 trên hệ thống thông tin cơ sở  (15/05)
Ngày 12/05/2020, UBND thành phố vừa ban hành văn bản số 1750/UBND-VX về việc tuyên truyền chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020 trên hệ thống thông tin cơ sở.
Kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2020 thành phố Bạc Liêu  (13/05)
Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, vận động quần chúng năm 2020 của Thành ủy; trong 03 tháng đầu năm 2020, các cấp, các ngành thành phố đã tập trung triển khai thực hiện đạt được những kết quả quan trọng.
Xử lý hành vi thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động  (11/05)
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có Công văn số 1443/LĐTBXH-BHXH gửi UBND các tỉnh, thành phố và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về cảnh báo, xử lý hành vi thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động.
Chuyển sang trạng thái bình thường mới trong phòng, chống dịch Covid-19 gắn với khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội  (11/05)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 1916/UBND-TH về việc chuyển sang trạng thái bình thường mới trong phòng, chống dịch Covid-19 gắn với khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ.
Tuyên truyền kỷ niệm 130 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)  (05/05)
Vừa qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành Hướng dẫn số 38-HD/BTG về tuyên truyền kỷ niệm 130 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020).
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (27/04)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 25/4/2020 về tiếp tục phòng, chống dịch COVTD-19 trong tình hình mới trên địa bàn tình Bạc Liêu theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội  (24/04)
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa ban hành Công văn số 140/UBATGTQG về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19  (20/04)
Xem chi tiết
Kết luận 155 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch covid-19  (17/04)
Ngày 13 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh  (17/04)
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVTD-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, nhằm chủ động ngăn chặn và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân theo tinh thần Chỉ thị số 15 và Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ. UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 1605/UBND-KGVX ngày 16/4/2020 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Kết luận 153 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch covid-19  (16/04)
Ngày 09/4/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Sau khi nghe báo cáo của Ban chỉ đạo quốc gia, của Văn phòng Chính phủ, ý kiến của các Phó Thủ tướng và các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)