SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
7
4
9
3
Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Thứ Sáu, 24/05/2019, 06:59
Tăng cường thực hiện bảo đảm giao thông trước và trong mùa mưa bão  (22/05)
Để đảm bảo giao thông được thông suốt, an toàn, bảo vệ, kéo dài tuổi thọ các công trình cầu, đường trên địa bàn, đặc biệt là trước và trong mùa mưa bão, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 450/SGTVT-QLGT ngày 08/5/2019 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bạc Liêu.
Thành phố Bạc Liêu: 02 năm thực hiện Nghị quyết số 08/-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn  (22/05)
Trong thời gian qua, thành phố luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân nhân tỉnh, sự hỗ trợ và tạo nhiều điều kiện của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; sự chỉ đạo tập trung kỳ quyết của Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu. Diện mạo du lịch thành phố Bạc Liêu đã có bước phát triển nhất định, nhất là từ khi ...
Kết quả hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ 6 tháng đầu năm 2019  (18/05)
Trong 6 tháng đầu năm, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố phối hợp với các cơ quan, ban, ngành thành phố và UBND các phường, xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, những kiến thức có liên quan đến phụ nữ và trẻ em, thông tin về sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bạo lực gia đình.
Hướng dẫn tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tên dùng hàng Việt Nam"  (10/05)
Xem chi tiết
Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 về Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”  (08/05)
Xem chi tiết
Thông tư 26/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018 về Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  (08/05)
Xem chi tiết
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)  (07/05)
Xem chi tiết
Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019 - 2025  (07/05)
Xem chi tiết
Thể lệ giải báo trí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ hai năm 2018 - 2019  (07/05)
Xem chi tiết
Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019  (07/05)
Xem chi tiết
Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)  (07/05)
Xem chi tiết
Quyết định phê duyệt Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật tỉnh Bạc Liêu năm 2019  (07/05)
Xem chi tiết
Sống mãi ký ức của ngày 30/4  (23/04)
Chiến tranh đã đi qua 44 năm, nhưng đối với mỗi người con đất Việt thì lịch sử ngày 30/4 vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức. Ngày 30/4/1975, ấy mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử nước nhà. Chiến thắng 30/4 làm rung chuyển địa cầu, đã chôn vùi vĩnh viễn một chế độ thực dân ngụy quyền hại dân. Để rồi chúng hiểu rằng, trên mảnh đất mang hình chữ S không còn chỗ cho chúng dung thân, nước Việt Nam anh hùng bất khuất vẫn giữ vững màu cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời xanh hòa bình và độc lập.
Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019  (18/04)
Để góp phần thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông, ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, Ban An toàn giao thông đã xây dựng kế hoạch phát động phong thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019 Với mục tiêu là tạo động lực mạnh mẽ trong hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên cả lĩnh vực ...
Lịch sử, ý nghĩa và nghi thức tế lễ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương  (09/04)
Lễ hội Đền Hùng còn gọi là Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức hằng năm là một lễ hội lớn, nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao dựng nước của các vua Hùng - những vị vua đầu tiên của dân tộc.
Triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” năm 2019  (09/04)
Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Công văn số 1212/UBND-VX ngày 03/4/2019 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCNDA4 ngày 28/3/3019 của Ban chủ nhiệm Dự án 4 tỉnh Bạc Liêu thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” năm 2019.
Thành phố Bạc Liêu: kết quả 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020”  (06/04)
Thực hiện Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, thời gian qua, thành phố Bạc Liêu luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, đặc biệt là các cấp, các ngành cấp tỉnh, Thành ủy cùng sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể ...
Những kết quả đạt được sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)  (03/04)
Ngay từ khi Nghị quyết số 33-NQ/TW được ban hành, UBND thành phố đã tổ chức triển khai, quán triệt nội dung Nghị quyết và các văn bản có liên quan như: Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ và Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 10/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV); Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 26/11/2015 của ...
Kết quả thực hiện Chương trình Việc làm – Giảm nghèo năm 2018  (14/03)
Để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, ngay từ đầu năm UBND thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở tập trung triển khai thực hiện công tác giảm nghèo, xem đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện tốt mục tiêu an sinh xã hội.
Thành phố Bạc Liêu: Khuyến khích thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt trên địa bàn tỉnh  (14/03)
Ngày 12/3/2019, UBND thành phố Bạc Liêu triển khai thực hiện công văn số 865/UBND - KT ngày 05/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc khuyến khích thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày