SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
2
3
9
2
3
Danh mục đề tài khoa học và công nghệ Thứ Năm, 17/01/2019, 02:30
DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2017  (02/12)
STT TÊN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN, ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN KINH PHÍ HỖ TRỢ (đ) GHI CHÚ 1 Nuôi rắn Ri tượng thương phẩm UBND phường Nhà Mát UBND xã Vĩnh Trạch 30.000.000 2 Nuôi cá Dứa UBND xã Hiệp Thành 30.000.000 ...
DANH SÁCH ĐỀ TÀI, DỰ ÁN, MÔ HÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2016  (02/12)
STT TÊN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN, MÔ HÌNH CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI ĐƠN VỊ THỰC HIỆN KINH PHÍ HỖ TRỢ (đ) 1 Nuôi Kỳ Đà Nguyễn Thị Thanh Tâm Phòng Kinh tế 49.500.000 2 Mô hình trồng Lan Hồ Điệp trong nhà lưới Lâm Vĩnh Chân (Tăng Tuấn Anh) ...
Xem theo ngày Xem theo ngày