SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
9
5
4
6
0
Góp ý văn bản dự thảo Thứ Tư, 18/09/2019, 00:35
Góp ý kiến dự thảo báo cáo kết quả thành phố Bạc Liêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện giai đoạn 2016 - 2020  (31/10)
Xem chi tiết
Góp ý dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Bạc Liêu năm 2020  (15/11)
Tải báo cáo tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Bạc Liêu năm 2020, tại đây Tải bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dung đất thành phố Bạc Liêu năm 2020, tại đây Tải dự thảo Nghị quyết HĐND thành phố Bạc Liêu về thông qua quy hoạch sử dụng đất thành phố Bạc Liêu năm 2020, tại đây Tải danh mục công trình trong điều chỉnh quy hoạch sử ...
Góp ý dư thảo Quy chế phối hợp công tác giữa Trung tâm Hành chính công với các cơ quan, đơn vị và UBND phường, xã  (22/06)
Xem chi tiết
Góp ý dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công thành phố Bạc Liêu  (15/06)
Xem chi tiết
Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước  (09/05)
Xem chi tiết
Góp ý dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Bạc Liêu  (23/03)
Chi tiết nội dung Công văn và Đề án dự thảo
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)