SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
7
1
9
4
9
Nông thôn mới Thứ Sáu, 02/06/2017, 14:45

TP. Bạc Liêu: Nâng cao vật chất, tinh thần cho người dân các xã nông thôn mới

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016-2020. TP. Bạc Liêu đã đề ra mục tiêu từ nay đến năm 2020 là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người nhân dân vùng nông thôn; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ và góp phần xây dựng môi trường nông thôn xanh – sạch – đẹp, an toàn bền vững…

Từ khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, với việc tích cực chỉ đạo và tranh thủ nhiều nguồn vốn đầu tư cho xây dựng NTM, TP.Bạc Liêu đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tạo nên những tiền đề quan trọng trong xây dựng nông nghiệp-nông thôn theo hướng CNH-HĐH. Đến nay, 3/3 xã đã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí, trong đó có 2 xã Hiệp Thành và Vĩnh Trạch được tỉnh ra Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM và đang nỗ lực để xã Vĩnh Trạch Đông được công nhận là xã đạt chuẩn NTM trong năm 2017.

Trong những năm qua các địa phương đã tập trung làm tốt công tác vận động, tuyên truyền và xem đây là giải pháp quan trọng để dân biết, dân bàn, dân tham gia và dân thụ hưởng. Kết quả có 540 cuộc họp, hội nghi tuyên truyền và thu hút trên 17.120 lượt người tham dự; phát trên 12.500 tờ bướm, xây dựng 12 cụm pano, treo 209 băng rôn; phát trên Đài truyền thanh 750 tin, bài. Đồng thời phát động rộng rãi phong trào “Cả nước thi đua xây dựng NTM” sâu rộng trong cán bộ công chức và nhân dân 3 xã…

Cầu giao thông nông thôn nối Phường 5 và Vĩnh Trạch

Bên cạnh đó còn làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng, phê duyệt Đề án phát triển NTM và công bố rộng rãi trong dân. Đặc biệt là phát động phong trào xây dựng NTM, nhiều công trình GTNT được đầu tư mở  rộng, nâng cấp và đến nay cơ sở hạ tầng thiếu yếu ở 3 xã đạt chuẩn, các tuyến đường liên xã được đầu tư xây dựng bê tông hóa 100%, các trục liên ấp được nhựa hóa 60%; hệ thống thủy lợi, thủy nông nội đồng được đầu tư đảm bảo phục vụ sản xuất, phục vụ dân sinh trên 90%...Quan tâm đầu tư cho phát triển sản xuất, xây dựng và chuyển giao nhiều mô hình sản xuất mới cho nông dân theo hướng nông nghiệp đô thị, nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị sản xuất và góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo đạt chuẩn theo tiêu chí.

Tuy nhiên, một trong những khó khăn ở các xã NTM hiện nay chính là sự thiếu bền vững cho công tác giảm nghèo, nguy cơ tái nghèo cao làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các tiêu chí khác. Ông Lê Trường Hận, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch Đông cho biết: “Muốn xây dựng NTM mới thành công phải giúp nông dân tăng thu nhập, nhất là làm tốt công tác giảm nghèo. Đối với xã chiếm phần lớn là hộ nghèo đồng bào dân tộc Khmer, vì vậy cùng với vận động, tuyên truyền, xã tập trung thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho các hộ dân tộc nghèo thông qua hỗ trợ vốn sản xuất, tạo việc làm, nhận đỡ đầu… và phấn đấu giảm 216 hộ nghèo trong năm 2017, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu công nhận xã đạt chuẩn NTM trong năm nay”.

Để giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt, cùng với sự quyết tâm của các địa phương, Ban chỉ đạo xây dựng NTM TP.Bạc Liêu cũng đã ban hành Kế hoạch thực hiện từ nay đến năm 2020. Theo đó, sẽ tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đạt chuẩn chưa bền vững, đặc biệt các tiêu chí còn đạt thấp như: nước sạch, nhà ở, hộ nghèo, môi trường, bảo hiểm…Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KT-XH để nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Trong đó, thực hiện duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông liên xã, các tuyến liên ấp chưa đạt chuẩn; nạo vét các hệ thống kênh thủy lợi phục vụ sản xuất, phục vụ dân sinh; đầu tư nâng cấp các khu văn hóa, thể thao xã, xây dựng các chợ, trường, trạm và điện sinh hoạt các nơi chưa đạt chuẩn; đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch đạt chuẩn quốc gia cung cấp cho người dân ở 3 xã; Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp của thành phố ở các xã theo hướng sản xuất thâm canh hàng hóa, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích, nhằm tạo thêm nhiều việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao thu nhập và góp phần thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo ở vùng nông thôn hiệu quả, bền vững.

HỒNG QUYẾN

 


Số lượt người xem: 1054 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)