SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
7
1
8
8
3
Nông thôn mới Thứ Sáu, 25/05/2018, 16:45

Báo cáo kết quả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Sáng ngày 24/5, tại Phòng họp số 1 – UBND thành phố tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kết quả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Ông Dương Chí Bình - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo,  Đảng bộ thành phố đã xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, đưa nông thôn gần với đô thị, thực hiện xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010 – 2017) trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Trên tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, kết quả thực hiện đến nay 03 xã Hiệp Thành, Vĩnh Trạch và Vĩnh Trạch Đông đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia, xây dựng nông thôn mới.

Thành phố đang hoàn chỉnh hồ sơ để được công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.  Kết quả xây dựng nông thôn mới của thành phố đến nay về diện mạo ở các xã đã có bước chuyển biến tích cực, nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả làm thay đổi được diện mạo nông thôn, kinh tế địa phương có bước phát triển đáng kể, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên. Nhận thức của cán bộ và nhân dân về ý nghĩa được nâng lên, tầm quan trọng, mục tiêu của Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới được đầy đủ hơn, từ đó mọi người đều đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

Tại cuộc họp, các thành viên theo Quyết định 38/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND thành phố cơ bản thống nhất với báo cáo kết quả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Dương Chí Bình - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Phòng Kinh tế thành phố hoàn chỉnh lại báo cáo, ngoài ra trong quá trình hoàn chỉnh nếu các thành viên có ý kiến gì thêm đề nghị liên hệ Phòng Kinh tế bổ sung thêm để hoàn chỉnh báo cáo gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thaanhf phố làm các công đoạn tiếp theo trước khi gửi về tỉnh.

                                                                                                                                    B.Lộc

 


Số lượt người xem: 775 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)