SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
9
8
2
4
1
Nông thôn mới Thứ Hai, 22/07/2019, 10:35

Về vai trò của đồng bào dân tộc trong xây dựng xã nông thôn mới, Văn hóa nông thôn mới

Xã Vĩnh Trạch Đông là xã vùng ven của thành phố Bạc Liêu có tổng số dân là 3.165 hộ với 13.696 nhân khẩu, gồm có 03 dân tộc: Kinh, Khmer, Hoa cùng chung sống đan xen, gắn bó, đoàn kết với nhau trong cộng đồng khu dân cư, trong đó đồng bào dân tộc khmer chiếm trên 73% dân số, nguồn thu nhập chính của người dân chủ yếu là nuôi trồng thủy sản, trồng lúa và nghề biển.

Thực hiện Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Bạc Liêu, nay là Đảng bộ thành phố Bạc Liêu về xây dựng 03 xã Hiệp Thành, Vĩnh Trạch và Vĩnh Trạch Đông đạt chuẩn nông thôn mới. Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND và sự giúp đỡ của các ban, ngành thành phố, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân, xã Vĩnh Trạch Đông đã tập trung thực hiện 19 tiêu chí xã nông thôn mới và 05 tiêu chuẩn xã Văn hóa nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực như:

Đối với lĩnh vực kinh tế: Nhân dân tích cực hưởng ứng chủ trương đưa màu xuống ruộng, thay đổi giống cây trồng, vật nuôi. Cụ thể là ngoài diện tích nhãn cổ được bảo tồn, người dân đã mạnh dạn trồng nhãn xuồng cơm vàng, thanh nhãn để thay dần giống nhãn truyền thống; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc nuôi trồng thủy sản theo hướng nuôi siêu thâm canh. Đặc biệt là người dân từng lúc thay đổi nhận thức trong việc thực hành tiết kiệm trong chỉ tiêu để có tích lũy nguồn vốn cho sản xuất... Từ đó, đã giúp cho đời sống của đại bộ phận người dân được nâng lên, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người đạt tỷ lệ theo tiêu chí quy định.

Đối với lĩnh vực Văn hóa – Xã hội: Với sự tuyên truyền vận động của các cấp các ngành, người dân trên địa bàn xã Vĩnh Trạch Đông đã từng bước thay đổi về nhận thức, tích cực bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan, từng bước thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo tinh thần Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị. Đồng thời trong lĩnh vực này người dân cũng đã có nhiều thay đổi trong nhận thức về học tập nâng cao trình độ, cụ thể là đã quan tâm đến việc tạo mọi điều kiện cho con em đến trường, góp phần nâng cao dân trí. Đặc biệt là các lớp dạy nghề theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ được người dân trên địa bàn xã nhiệt tình tham gia.

Đối với lĩnh vực Quốc phòng – An ninh:  cũng được người dân hưởng ứng tích cực, tiêu biểu là người dân đã có ý thức trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, hàng năm xã đều đưa quân đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Riêng đối với lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội người dân đã có những thay đổi hết sức tích cực, nổi bật là đã vận động nhau chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, không nghe lời xúi giục của kẻ xấu thông qua việc tham gia vào các tổ dòng tộc họ Thạch, họ Sơn, họ Trần, họ Lâm.

Từ những việc làm thiết thực và hiệu quả đó, đã giúp cho xã Vĩnh Trạch Đông đạt cùng một lúc 02 danh hiệu xã Nông thôn mới và xã Văn hóa Nông thôn mới vào cuối năm 2017 đảm bảo đúng theo lộ trình đề ra. Đạt được những thành tích như ngày hôm nay có thể khẳng định rằng ngoài việc có chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước thì vai trò của người dân là đặc biệt quan trọng, và đặc biệt hơn nữa là người dân của một xã đặc thù có đông đồng bào dân tộc sinh sống như xã Vĩnh Trạch Đông.  

B.Lộc

 


Số lượt người xem: 309 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)