SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
6
4
1
5
4
Phường, Xã Thứ Tư, 05/12/2018, 09:10

Phường 2: tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 và 30 của Bộ chính trị Khóa XII

Ngày 04/12/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Phường 2 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 29 và 30 của Bộ Chính trị cho các đ/c trong BTV, BCH Đảng bộ Phường; Trưởng, phó các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; các đ/c trong Ban Chi ủy, Bí thư, phó Bí thư các chi bộ trực thuộc và tất cả đảng viên thuộc Đảng bộ Phường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đ/c Lê Văn Sum, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã truyền đạt, phổ biến, quán triệt những nội dung trọng tâm mà Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 25/7/2018 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 về Chiến lược an ninh mạng quốc gia của Bộ Chính trị đề cập, trong đó tập trung làm rõ các nội dung về: Mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể; những quan điểm chỉ đạo; các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Qua đó, cung cấp một số thông tin về tình hình phát triển, quản lý, sử dụng mạng thông tin; những tác động và nhiệm vụ đặt ra đối với vấn đề an ninh mạng hiện nay.

Hội nghị nhằm giúp cho cấp ủy, chính quyền, các chi bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường nắm vững, hiểu rõ những mục tiêu, quan điểm và nhiệm vụ, giáp pháp của các Nghị quyết về an ninh mạng; nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng bộ; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân, nhất là thế hệ trẻ trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

                                                                                                            Mai Quyên

 


Số lượt người xem: 598 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)