SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
6
1
9
5
0
Phường, Xã Thứ Năm, 13/12/2018, 16:00

Phường 2: Tổ chức Phường 2: Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch về công tác kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong toàn hệ thống chính trị phường

Ngày 12/12/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Phường 2 tổ chức Hội nghị triển khai các quy định, kế hoạch về công tác tổ chức, xây dựng Đảng và hướng dẫn kiểm điểm đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2018. Đ/ c Nguyễn Hồng Long, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe hướng dẫn những điểm mới trong việc đánh giá tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2018 theo hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 07/12/2018 của Ban Tổ chức Thành ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức các cấp. Trong đó, tập trung hướng dẫn về nội dung, hình thức, các tiêu chí đánh giá và số lượng bình xét theo từng nội dung, chức trách, nhiệm vụ, những điểm mới trong công tác đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018.

Ngoài ra, tại Hội nghị cũng đã triển khai Kế hoạch số 36-KH/ĐU, ngày 08/12/2018 của BTV Đảng ủy phường về việc “kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị phường 2”. 

Với mục đích kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018 đối với tập thể, cá nhân, từ đó đề ra chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, làm căn cứ để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên.

 Mai Quyên

 

 

 


Số lượt người xem: 282 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)