SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
6
1
8
9
1
Phường, Xã Thứ Ba, 18/12/2018, 17:40

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt nam phường 8 nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày 17/12/2018, phường 8 tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 8 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự Đại hội có Ông Lưu Tấn Hóa, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bạc Liêu, 72 đại biểu tham gia.

Trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bạc Liêu và Đảng ủy phường 8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã chủ động phối hợp với UBND, các ban ngành, các tổ chức thành viên cùng cấp tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tiếp tục củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của phường.

Tốc độ tăng trưởng khá cao; văn hóa, xã hội được thay đổi khá rõ nét, từ đó đời sống nhân dân từng bước được nâng lên; tình hình an ninh chính trị luôn ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, các tệ nạn xã hội được kiềm chế kịp thời.

Cụ thể, UB Mặt trận Tổ quốc Phường 8 đã phối hợp với Ban vận động cùng cấp đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo” hàng năm với các hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động phù hợp. Trong 5 năm qua, toàn phường đã vận động quỹ “Vì người nghèo và an sinh xã hội” trên 2 tỷ đồng; đã triển khai xây dựng và sửa chữa 99 căn nhà tình thương, nhà theo Quyết định 22 của Chính phủ.

Từ năm 2014 đến nay, UB MTTQ Phường đã phối hợp giúp đỡ đã thoát 165 hộ nghèo, cận nghèo; hiện nay phường còn 10 hộ nghèo và 60 hộ cận nghèo. Tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, đến nay, toàn phường có 8/8 khóm đạt khóm văn hóa và 2.883/3030 hộ gia đình văn hóa, đạt 95,14%...

Đại hội thông qua nhiều nội dung trọng tâm, trong đó hướng đến mục tiêu phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân phường.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 8

nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt hứa hẹn

Đại hội đã bầu ra 31 đại biểu chính thức, ông Bùi Thanh Đạm, được đại biểu tin tưởng bầu giữ vị trí Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 8, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

                                                                                                                                                            Hồng Thơ

 


Số lượt người xem: 742 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)