SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
1
9
1
Phường, Xã Thứ Sáu, 21/12/2018, 14:10

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 5 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Chiều ngày 20/12/2018, tại Hội trường UBND phường 5 đã diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 5 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Bà Lâm Bích Niềm - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Bạc Liêu tham dự tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc phường đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Nội dung và phương thức hoạt động được đổi mới, thể hiện rõ hơn tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện; phát huy tốt vai       trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương. Kết quả, tổ chức được 672 cuộc, có 31.276 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham dự. Các tổ chức thành viên đã kết nạp mới 2.134 đoàn viên, hội viên tổ chức, nâng tổng số hiện có 3.662 đoàn viên, hội viên.

Quang cảnh Đại biểu dự Đại hội

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được triển khai theo hướng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, bám sát địa bàn dân cư và hộ gia đình. Toàn phường có 8,8 khóm và 4503 hộ/4291 hộ gia đình văn hóa được duy trì giữ vững hàng năm. Vận động quỹ “Vì người nghèo và an sinh xã hội” trên 4 tỷ đồng, đã triển khai xây dựng và sửa chữa 110 căn nhà tình nghĩa, tình thương, nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai đến từng địa bàn dân cư, đạt được kết quả tích cực. Việc tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện, trong nhiệm kỳ đã hòa giải thành 35/411 vụ, chiếm tỷ lệ 86,86%......

Trên cơ sở các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc phường 5 đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt 90% hộ dân trở lên; toàn phường có 90% hộ tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phấn đấu 85% hộ dân hiểu mục đích ý nghĩa cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và tích cực hưởng ứng thực hiện;….

Phát biểu tại đại hội, Bà Lâm Bích Niềm - Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc phường trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của phường. Đồng thời, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khóa mới cần nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết bằng những chương trình phối hợp và hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; có những giải pháp thiết thực, cụ thể để phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế khó khăn, nâng cao chất lượng hoạt động công tác mặt trận của phường; các vị Ủy viên Ủy ban phát huy tính đại diện, tính tiêu biểu, đoàn kết quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 5 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 5

nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt hứa hẹn

Đại hội đã bầu ra 33 Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, bà Nguyễn Thị Lan Phương, được đại biểu tin tưởng bầu giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 5, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

B.Lộc

 


Số lượt người xem: 536 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)