SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
7
2
0
0
3
Phường, Xã Thứ Sáu, 25/01/2019, 10:00

Phường 2: tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành (BCH) Trung ương Đảng Khóa XII

Ngày 24/01/2019, Đảng bộ Phường 2 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng Khóa XII. Đ/c Lê Văn Sum, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các nội dung Nghị quyết.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Phường; Trưởng, phó các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; các đồng chí trong Ban Chi ủy, Bí thư, phó Bí thư các chi bộ trực thuộc và  đảng viên thuộc Đảng bộ Phường.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Văn Sum, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ tám ban BCHương Đảng khóa XII và 3 Nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Các Nghị quyết, Quy định, Kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

 

                                                                                                            Mai Quyên


Số lượt người xem: 633 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)