SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
8
3
8
5
3
Quốc phòng - An ninh Thứ Tư, 24/10/2018, 15:50

Khai giảng lớp bồi dưỡng giáo dục quốc phòng an ninh

Ngày 23/10, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh thành phố Bạc Liêu tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4, khoá 8 năm 2018 cho các cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên đảng cộng sản việt nam đang sinh hoạt tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành ủy Bạc Liêu.

Thời gian diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 23 đến ngày 26/10/2018, học viên sẽ được nghe báo truyền đạt những chuyên đề quan trọng như: đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới. Phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Nội dung cơ bản của một số Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, biên giới quốc gia, Biển Việt Nam...

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối chính sách quân sự của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia phòng, chống âm mưu của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được kiểm tra, đánh giá kết quả và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 4.

                                                                                                                        Khôn Hải

 


Số lượt người xem: 690 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)