SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
6
4
3
5
9
Quốc phòng - An ninh Thứ Tư, 08/05/2019, 14:25

Triển khai ý định diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019

Ngày 08/5/2019, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố - ông Lưu Hoàng Ly tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch diễn tập phường 1, phường 7 và phường Nhà Mát năm 2019.

Tại cuộc họp, Ban chỉ huy quân thành phố triển khai kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ trên địa bàn các phường năm 2019; hướng dẫn, phổ biến quy trình diễn tập, các văn kiện chuẩn bị diễn tập. Theo kế hoạch, nội dung diễn tập năm 2019 gồm 3 giai đoạn: Chuyển phường vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ.

Thời gian tổ chức diễn tập 01 ngày với các nội dung: Diễn tập vận hành cơ chế và Diễn tập thực binh. Riêng Phường Nhà Mát không tổ chức diễn tập thực binh, chỉ diễn tập phần vận hành cơ chế. Dự kiến 03 phường sẽ tổ chức diễn tập trong tháng 6 và đầu tháng 7 năm 2019.

Thông qua diễn tập nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền và năng lực, trình độ làm tham mưu của ban, ngành đoàn thể địa phương; tiếp tục bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh cho cán bộ và nhân dân địa phương.

Phát biểu chỉ tại cuộc họp, ông Lưu Hoàng Ly- Chủ tịch UBND – Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Lê đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các phường xây dựng kế hoạch cụ thể, phương án diễn tập phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. Cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể thành phố, các phường tích cực phối hợp tổ chức diễn tập đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian theo kế hoạch, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cao.

                                                                                                                        Đình Phương

 


Số lượt người xem: 662 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)