SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
5
7
6
1
8
6
Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực Thứ Hai, 21/09/2020, 03:27
Một số điểm mới trong Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ  (23/11)
Ngày 17/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 122/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Đây là bước cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XII về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước).
Quyết định điều chỉnh quy hoạch khu vực phía Đông đường Võ Văn Kiệt - Phường 1 - thành phố Bạc Liêu  (29/10)
Xemn chi tiết
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  (06/12)
Xem chi tiết
Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới 250ha, thành phố Bạc Liêu  (05/12)
Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết
Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết bố trí đất xây dựng chợ Hải Sản để sắp xếp trật tự mua bán tại Khu du lịch Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu  (05/12)
Xem chi tiết
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết bố trí đất xây dựng trụ sở UBND Phường 5 thuộc Khu dân cư Phường 5 (Khóm 3 - Khóm 4), Phường 5, thành phố Bạc Liêu  (05/12)
Xem chi tiết
Quyết định về việc phê chuẩn điều chỉnh quy hoạch chi tiết để bố trí đất xây dựng trường Mẫu giáo Hoa Hồng, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu  (05/12)
Xem chỉ tiết
Quyết định phê duyệt quy định quản lý Quy hoạch, kiến trúc đô thị đường Bờ Tây thuộc Phường 2 và phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu  (05/12)
Xem chi tiết
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)