SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
8
3
9
3
1
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Sáu, 17/05/2019, 10:40

Một số hoạt động về công tác gia đình năm 2019

Vừa qua, Ban chỉ đạo công tác gia đình thành phố ban hành Kế hoạch công tác gia đình và Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày về gia đình và hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Theo đó, chỉ đạo tổ chức một số hoạt động gắn với chủ đề truyền thông về công tác gia đình năm 2019 là “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”.

Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng và toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 nhằm tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình; đồng thời giáo dục các thành viên trong gia đình nhận thức được giá trị của những giây phút sum họp bên bữa cơm gia đình, xây dựng mối quan hệ bền chặt và nâng cao hạnh phúc gia đình trong thời công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Triển khai tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 6 hàng năm và hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) nhằm tạo hiệu ứng tích cực nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Thực hiện lồng ghép nội dung công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Cụ thể là đưa nội dung công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào tiêu chí để xét công nhận và tái công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, khóm, ấp văn hóa, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; lồng ghép nội dung công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào các buổi sinh hoạt thường xuyên của Ban chủ nhiệm khóm, ấp văn hóa; tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trong việc giải quyết các mâu thuẫn từ gia đình; tuyên truyền lồng ghép nội dung về xây dựng đạo đức, lối sống trong gia đình tại các buổi họp dân của các tổ chức, đoàn thể cơ sở.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình. Tiếp tục thực hiện việc thu thập, xử lý thông tin và gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo chính xác và đúng thời gian quy định. 

Củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 7 câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”, 6 tổ tư vấn, 10 đường dây nóng phòng, chống bạo lực gia đình đã được thành lập ở các phường, xã trên địa bàn.

 

                                                                                                                        M. NƯƠNG

 


Số lượt người xem: 690 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)