SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
0
3
7
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Sáu, 17/05/2019, 10:40

Triển khai kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh Biên giới quốc gia trong tình hình mới” trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2019

Ngày 15/5, Ban Chỉ đạo tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia thành phố (BCĐ) triển khai kế hoạch thực hiện với một số nội dung cụ thể. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và phát sóng chuyên mục “Vì chủ quyền biên giới quốc gia”; tăng cường công tác viết tin, bài phản ánh các hoạt động thực hiện phong trào. Chỉ đạo các phường, xã ven biển tiến hành sơ kết thực hiện phong trào. Tiếp tục rà soát, thống kê các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp có đất sản xuất, kinh doanh hoặc có trụ sở làm việc, nhà ở khu vực ven biển. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức cho tập thể, hộ gia đình, cá nhân tự nguyện đăng ký tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia năm 2019.

Tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ nòng cốt thực hiện phong trào ở các cấp kết hợp tổ chức các hoạt động trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong quá trình thực hiện phong trào. Nghiên cứu xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm hay về phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh Biên giới quốc gia ra địa bàn phường, xã ven biển, nhất là các mô hình, phong trào thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”…Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đối với việc thực hiện phong trào bằng các hình thức như tuyên truyền tập trung, nhỏ lẻ; tuyên truyền trực quan, khẩu hiệu, tờ rơi,…

Kế hoạch được triển khai nhằm phát huy những kết quả đạt được trong tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh Biên giới quốc gia trong tình hình mới” trên địa bàn thành phố những năm qua; tiếp tục triển khai thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ của Chỉ thị 01 sát với các nhóm đối tượng tham gia phong trào. Giáo dục hướng dẫn, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, tạo thành phong trào quần chúng sâu sộng; huy động toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, có môi trường ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

Trưởng Ban Chỉ đạo giao Ban Chỉ huy Quân sự thành phố triển khai thực hiện kế hoạch, chủ trì phối hợp với UB MTTQ thành phố, các phòng, ban, ngành, đàon thể, các địa phương có liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ của kế hoạch cho phù hợp.

                                                                                                            Nguyễn Thanh

 


Số lượt người xem: 613 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)