SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
4
7
1
6
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Bảy, 18/05/2019, 10:35

Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Vừa qua, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 18/5/2019 về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 – 2021” trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện nhằm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho các đối tượng được PBGDPL của Đề án góp phần phòng ngừa tội phạm, tái phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Trước hết là tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 04-KL/TW về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị trong PBGDPL cho các đối tượng của Đề án. Khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật của từng nhóm đối tượng; xây dựng nội dung, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp.

Đồng thời, tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan về PBGDPL đối với các đối tượng của Đề án. Hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án. Nâng cao chất lượng PBGDPL phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng nhóm đối tượng nhằm trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các đối tượng của Đề án.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác PBGDPL. Tăng cường xây dựng và duy trì các chuyên mục về PBGDPL thuộc phạm vi của Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Truyền thanh, Cổng Thông tin điện tử thành phố và Trạm Truyền thanh cơ sở.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm; hướng hoạt động PBGDPL về cơ sở. Tổ chức, đề xuất thí điểm áp dụng mô hình điểm tại một số đơn vị còn nhiều khó khăn, bất cập trong PBGDPL để tập trung tháo gỡ những tồn tại, hạn chế.

Đảm bảo các nguồn lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác PBGDPL. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Đề án để đánh giá tác động của Đề án đến chất lượng cải tạo, chấp hành, học tập và tái hòa nhập cộng đồng của các đối tượng thuộc Đề án từ đó có sự điều chỉnh phù hợp; có chế độ khen thưởng để kịp thời động viên, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Đề án.

                                                                                                            M. NƯƠNG

 


Số lượt người xem: 552 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)