SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
7
1
4
4
2
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Bảy, 18/05/2019, 10:40

Quản lý và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2019

Ngày 15/5/2019, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND về việc về việc quản lý và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2019

Mục đích của Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm tại nạn (BHTN) tăng cường phát triển số lượng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, giảm tối thiểu tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài. Nâng cao trách nhiệm, nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân trong việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tăng đối tượng thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN, chia sẽ rủi ro trong khám, chữa bệnh.

Đồng thời, kế hoạch yêu cầu các đơn vị có liên quan triển khai hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, bảo đảm quyền lợi của người tham gia. Mở rộng độ bao phủ, tiến tới BHXH toàn dân, BHXH đa tầng. Tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%. Tăng cường mở rộng các nhóm đối tượng, đến cuối năm 2019 tỷ lệ độ bao phủ chung toàn dân của thành phố đạt 87% trở lên.

Các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn thành phố trong năm 2019, là phát triển thêm 460 người tham gia BHXH tự nguyện, phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ BHYT bằng 87% dân số trở lên.

Theo đó, UBND thành phố đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT như tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 2/4/2015 của Thủ tướng về tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT, Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 5/11/2018 về thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/8/2018 của Chính phủ về giao Chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện,...

Triển khai đồng bộ, có hiểu quả các hình thức thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

Tăng cường phát triển đối tượng BHXH, BHYT, BHTN, khắc phục tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN. Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người lao động và đối tượng thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN,…

K.Ngân

 


Số lượt người xem: 597 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)