SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
8
3
7
6
0
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Tư, 22/05/2019, 14:15

Triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, cận nghèo năm 2019

Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2019 về triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố năm 2019.

Đối tượng thực hiện là hộ nghèo, cận nghèo đang gặp hoàn cảnh khó khăn về nhà ở có đất ở hợp pháp, có tên trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Qua điều tra, rà soát nhu cầu xây dựng nhà ở của hộ nghèo, cận nghèo năm 2019, toàn thành phố có 311 hộ, trong đó có 78 hộ nghèo, 228 hộ cận nghèo và 05 thanh niên tại ngũ, xuất ngũ. Kế hoạch phân kỳ hỗ trợ: giai đoạn 1 hỗ trợ 170 căn, trong đó hộ nghèo 78 căn và hộ cận nghèo 92 căn; giai đoạn 2 hỗ trợ 135 căn thuộc diện hộ cận nghèo. Đối với 05 căn nhà thanh niên xuất ngũ và thanh niên tại ngũ của xã Vĩnh Trạch, Ủy ban nhân dân thành phố giao xã Vĩnh Trạch vận động xây dựng.

Với những mục tiêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND phường, xã phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt là vai trò của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố chịu trách nhiệm về danh sách, số lượng đối tượng được hỗ trợ về nhà ở, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định đối tượng thụ hưởng, thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát việc xây dựng nhà của các phường, xã. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các phường, xã kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện hỗ trợ; hướng dẫn mẫu nhà xây dựng để Ủy ban nhân dân phường, xã hướng dẫn hộ dân được hỗ trợ tham khảo; báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện chính sách, phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố để có hướng chỉ đạo kịp thời. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chi hỗ trợ từ Quỹ an sinh xã hội thành phố xây dựng nhà cho hộ nghèo, cận nghèo theo tinh thần Kế hoạch đề ra.

Thông qua đó nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở ổn định, đảm bảo cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của chính quyền thành phố đối với người nghèo, xóa dần khoảng cách giàu nghèo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

 

                                                                                                             M. NƯƠNG

 


Số lượt người xem: 745 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)