SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
3
2
4
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Hai, 27/05/2019, 07:35

Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 21/5/2019 về thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch đề ra một số mục tiêu chủ yếu như: Phấn đấu 100% xã có thư viện; 100% phường có tủ sách pháp luật, phòng đọc sách; 100% học sinh, sinh viên tại các trường trên địa bàn được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại thư viện của các cơ sở giáo dục – đào tạo; 100 % thư viện xã tổ chức cung cấp dịch vụ truy cập internet miễn phí để người dân được tiếp cận với thông tin, tri thức, phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao hiểu biết và các nhu cầu khác...

Đồng thời, chỉ đạo thực hiện một số giải pháp nhằm cải thiện môi trường đọc, nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong mỗi con người và xã hội, góp phần thực hiện đạt các mục tiêu cụ thể đã đề ra.

Một là tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cơ quan, đơn vị, cộng đồng và toàn xã hội về tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa đọc. Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong phát triển văn hóa đọc; có hình thức tôn vinh người đọc có hiệu quả; vận dụng kiến thức vào trong lao động sản xuất.

Hai là xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc. Tăng cường vận động, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xây dựng, duy trì thói quen đọc phù hợp với điều kiện của mỗi cá nhân. Huy động sự tham gia, phối hợp triển khai có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc xây dựng, duy trì thói quen đọc và tăng cường vai trò hình thành thói quen của gia đình, người thân, bạn bè...Hướng dẫn kỹ năng và phương pháp đọc phù hợp với từng nhóm đối tượng, chú trọng đối tượng học sinh, sinh viên; định hướng và thúc đẩy xu hướng, thị hiếu đọc lành mạnh trong xã hội.

Ba là hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh xã hội hóa. Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp thực tế địa phương, góp phần tạo môi trường đọc thuận lợi; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển văn hóa đọc. Đẩy mạnh phát triển thư viện tư nhân, tủ sách dòng họ, tủ sách gia đình, tủ sách khuyến học, tủ sách pháp luật.

Bốn là nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công lập, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Xây dựng và phát triển hệ thống thư viện công cộng hiện đại, có vốn tài liệu phong phú, thân thiện với người sử dụng, trở thành trung tâm thông tin, văn hóa, giáo dục của cộng đồng, nơi giao lưu giữa tác giả, tác phẩm và người đọc phục vụ hiệu quả nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân; chú trọng phát triển thư viện trường học, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Năm là nâng cao chất lượng nội dung và hình thức xuất bản phẩm. Bảo đảm chất lượng và nội dung thông tin trong xuất bản phẩm, chú trọng sách, tài liệu về giáo dục kỹ năng sống, tinh thần tự hào dân tộc, lối sống lành mạnh, thái độ ứng xử văn minh, giàu lòng nhân ái. Bảo đảm cơ cấu sách, tài liệu phù hợp, nhằm đáp ứng nhu cầu đọc ngày càng cao và đa dạng của người dân; chú trọng các loại sách phục vụ trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật và các đối tượng thiệt thòi khác trong xã hội.

                                                                                                M. NƯƠNG

 


Số lượt người xem: 658 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)