SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
1
6
7
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Năm, 27/06/2019, 19:00

Triển khai Kế hoạch xây dựng mô hình “Quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng”

Vừa qua, Ban chỉ đạo 138 thành phố triển khai Kế hoạch số 90/KH-BCĐ ngày 28/5/2019 về xây dựng mô hình “Quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng”.

Theo đó, chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 24/6/2013 của Tỉnh ủy Bạc Liêu về “Gia đình mỗi đảng viên là tuyên truyền viên hạt nhân ở cơ sở”; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 22/02/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu về thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố và các văn bản khác có liên quan.

Tiến hành rà soát, tổng hợp, phân loại, xác định địa bàn phức tạp, khóm, ấp, khu dân trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội, chủ yếu là các đối tượng nghiện ma túy và người sau cai nghiện hiện đang cư trú trên địa bàn. Trên cơ sở đó, các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng động, trở thành người có ích cho xã hội, hạn chế tình trạng tái nghiện và tái phạm tội.

Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến giáo dục pháp luật và tác hại của ma túy với nhiều nội dung phong phú, hình thức phù hợp vời từng đặc điểm của người sau cai nghiện để nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của mình đối với gia đình, xã hội, để từ đó họ từ bỏ ma túy, không để tái nghiện, cố gắng làm ăn sinh sống, tái hòa nhập cộng động.

Đảng ủy, UBND phường, xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện công tác quản lý, theo dõi và phối hợp với gia đình hướng dẫn, giúp đỡ người sau cai nghiện thực hiện các biện pháp phòng, chống tái nghiện, hòa nhập cộng đồng.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ. Tăng cường vận động người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện. Lập hồ sơ quản lý đảm bảo đúng thủ tục, trình tự đối với người hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy để tiếp tục quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú.

Đảm bảo duy trì hoạt động của mô hình “Quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng” theo hướng bền vững. Các thành viên mô hình phải nâng cao ý thức xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh toàn diện, đoàn kết nội bộ, tiên phong, gương mẫu trong văn hóa ứng xử, trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại nơi làm việc, lao động và nơi cư trú.

                                                                                                            M. NƯƠNG

 


Số lượt người xem: 689 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)