SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
4
2
2
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Hai, 29/07/2019, 18:05

Triển khai kế hoạch tổ chức sơ kết Ngày hội Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019

Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2019 về tổ chức sơ kết Ngày hội Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

Theo đó, chỉ đạo tổ chức sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao.

Thông qua đó nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019; đề ra chủ trương, giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân của thành phố trong những năm tới.

Đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Từ đó, cổ vũ, động viên các cấp các ngành các địa phương, cơ sở và lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Dự kiến, Hội nghị sơ kết Ngày hội Quốc phòng toàn giai đoạn 2009 - 2019 được tổ chức vào ngày 16/8/2019 tại Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy với 132 đại biểu tham dự.

                                                                                                            M. NƯƠNG

 


Số lượt người xem: 623 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)