SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
6
4
2
6
7
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Năm, 08/08/2019, 17:00

Triển khai Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2020 - 2025

Vừa qua, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019 về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2020 - 2025.

Kế hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2020, toàn thành phố có 26/34 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 76,47%; đến năm 2025, toàn thành phố có 29/34 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 85,29%.

Để thực hiện đạt hiệu quả các mục tiêu trên, UBND thành phố chỉ đạo tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác phát triển sự nghiệp giáo dục và tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trong tình hình mới.

Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất trường lớp cho các đơn vị trường học trực thuộc trong lộ trình trường đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn cơ sở vật chất. Phấn đấu đến năm 2025, mỗi lớp học đều có phòng học riêng, không còn phòng học tạm, bán kiên cố và xóa dần các điểm lẻ có khoảng cách gần trung tâm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, của gia đình và của cộng đồng trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển trường học đạt chuẩn quốc gia.

Tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục. Tăng cường củng cố bộ máy tổ chức trong nhà trường theo Điều lệ trường học, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Thực hiện có hiệu quả các chủ trương đổi mới phương pháp dạy và học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Giữ vững kỷ cương, nền nếp trong các hoạt động giáo dục của nhà trường, phát huy hơn nữa mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống của học sinh, ngăn chặn tình trạng tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường, bạo lực học đường.

Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực hỗ trợ nhà trường trong việc thực hiện phong trào thi đua “Hai tốt”, cùng nhau chăm lo cho sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển bền vững.

 

 

                                                                                                            M. NƯƠNG

 

 


Số lượt người xem: 625 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)