SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
6
4
5
0
5
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Hai, 26/08/2019, 16:50

Triển khai kế hoạch thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 20/8/2019 về thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Theo đó, yêu cầu việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (gọi tắt là KKĐĐ, lập BĐHTSDĐ) năm 2019 cần phải thực hiện trực tiếp từ phường, xã và theo đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tăng cường kiểm soát chặt trong suốt quá trình thực hiện, nâng cao chất lượng, khắc phục hạn chế, tồn tại của các kỳ kiểm kê đất đai trước đây.

Nội dung KKĐĐ, lập BĐHTSDĐ năm 2019 bao gồm: diện tích các loại đất theo quy định tại Điều 10 của Luật Đất đai năm 2013; diện tích các loại đối tượng đang sử dụng đất, đối tượng đang quản lý đất theo quy định tại Điều 5, Điều 8 của Luật Đất đai năm 2013; diện tích đất ngập nước, đất khu bảo tồn thiên nhiên, đất cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học theo quy định tại Điều 6 và Điều 35 của Luật Đa dạng sinh học; tình hình sử dụng đất do doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần quản lý sử dụng; đất do các ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp sử dụng, đất tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại; đất xây dựng các công trình sự nghiệp ngoài công loại, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích.

Thời gian KKĐĐ, lập BĐHTSDĐ định kỳ 05 năm được tính từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019.

Thông qua kế hoạch nhằm đánh giá chính xác thực trạng sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính cấp xã, thành phố trong 05 năm qua và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; đồng thời làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021 - 2030 và xây dựng chiến lược phát triển kinh  tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

 

                                                                                                M. NƯƠNG

 


Số lượt người xem: 637 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)