SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
7
1
7
2
6
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Ba, 27/08/2019, 19:55

Triển khai Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn - năm 2019

Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 22/8/2019 về tổ chức phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn - năm 2019.

Với chủ đề “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc”. Trong đó, thời gian xét khen thưởng ngày 01/12/2019 với đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực thuộc các Phòng, Ban, Ngành, Đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, các đơn vị sự nghiệp cấp thành phố, UBND các phường, xã, công nhân lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Theo đó, phong trào thi đua được phát động với các nội dung chủ yếu: tuyên truyền các quy định pháp luật về thi đua khen thưởng đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động biết, hiểu và năng động, chủ động sáng tạo; phát huy thành tích, nâng cao hiệu quả góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2019.

Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động thông qua các phong trào, hội thi như: Hội thi “Tay nghề giỏi”, “Sáng kiến kỹ thuật”, “Bàn tay vàng”; phong trào “Xanh - sạch - đẹp - văn minh, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; phong trào thi đua liên kết phục vụ sản xuất nông nghiệp - phát triển nông thôn mới theo hướng bền vững; phong trào học tập nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phong trào đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác;...”.

Qua từng phong trào thi đua phải tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và khen thường kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, chú trọng là đối tượng đoàn viên và người lao động trực tiếp lao động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt, đảm bảo công khai, dân chủ trong đánh giá, xếp loại, khen thưởng tạo môi trường để phát huy tài năng, sáng tạo, cống hiến của đoàn viên và người lao động.

Thông qua kế hoạch lần này, nhằm tuyên truyền động viên cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động trực tiếp. Tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới để đưa vào sản xuất, phục vụ cho sự phát triển bền vững của đơn vị, cũng như tăng chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Đồng thời, đổi mới nâng cao chất lượng phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Tạo động lực cho phong trào phát triển sâu rộng trong toàn thành phố, trở thành động lực phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thư XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Nhã Hân

 


Số lượt người xem: 712 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)