SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
7
1
3
3
3
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Năm, 29/08/2019, 09:05

Triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước trên điạ bàn thành phố Bạc Liêu năm 2020

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu đã ban hành kế hoạch số 128/KH - UBND ngày 21/8/2019 về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2020.

Theo đó, mục tiêu của ứng dụng CNTT năm 2020 là xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp thành phố phù hợp với khung Kiến trúc Chính phủ điện tử, phù hợp với đặc điểm, tình hình và nhu cầu phát triển của thành phố. Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT, các hệ thống thông tin đồng bộ, liên thông, tạo nền tảng phát triển Chính quyền điện tử cấp thành phố đến phường, xã, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Đồng thời, Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tất cả các lĩnh vực quản lý của các cấp chính quyền, gắn với quá trình cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố, tạo ra một môi trường làm việc tại các cơ quan công quyền ngày càng minh bạch hơn, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Về nội dung của kế hoạch, đảm bảo đồng bộ các tính năng kỹ thuật thiết bị công nghệ tin học (phần cứng và phần mềm) đảm bảo kết nối liên thông 04 cấp (Chính phủ, tỉnh, huyện, xã) theo quy định của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh. Duy trì và vận hành có hiệu quả tài khoản thư điện tử của tỉnh đã được triển khai đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan quản lý Nhà nước để phục vụ việc trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng. Từng bước tạo thói quen chuyển nhận các văn bản qua hệ thống thư điện tử theo quy định; đảm bảo các văn bản, tài liệu thông thường của các cơ quan Nhà nước được gửi, nhận dưới dạng văn bản điện tử qua mạng đạt trên 90%. Triển khai ứng dụng phần mềm Hệ thống quản lý văn bản liên thông cho các phòng, ban chuyên môn thành phố. Phấn đấu đến cuối năm 2020, các phòng, ban chuyên môn thành phố sử dụng các chức năng của phần mềm quản lý văn bản và điều hành phục vụ công tác.

Đối với ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nhiệp, tiếp tục duy trì hoạt động, nâng cấp hoàn thiện Cổng Thông tin điện tử thành phố đảm bảo cập nhật đầy đủ các nội dung theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ. Tiếp tục đảm bảo cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 1 và 2 trên Cổng Thông tin điện tử thành phố; đồng thời ứng dụng một số thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 trên phần mềm Một cửa điện tử thành phố. Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố cung cấp đầy đủ thông tin, thủ tục cho Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu để thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (lĩnh vực đăng ký kinh doanh) trên Cổng Thông tin điện tử thành phố. Đảm bảo công khai, minh bạch và xây dựng môi trường hành chính nhà nước hiện đại, văn minh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính công thành phố cũng như bộ phận Một cửa phường, xã.

Bên cạnh đó, đưa cán bộ lãnh đạo và cán bộ phụ trách CNTT tham gia các lớp tập huấn về kiến thức quản trị mạng và nâng cao, các lớp chuyên đề về CNTT; về an toàn, an ninh thông tin; nâng cao kỹ năng điều hành, quản lý, sử dụng khai thác các hệ thống thông tin do tỉnh tổ chức…..

Thông qua kế hoạch, nhằm từng bước nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong hoạt động nhà nước, tổ chức tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, nhận thức và năng lực ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân thông qua các kênh thông tin. Đồng thời, xác định tỷ lệ ngân sách chi, đảm bảo kinh phí đầu tư cho các dự án ứng dụng và phát triển CNTT hàng năm đã được phê duyệt, triền khai thực hiện đạt các mục tiêu đã đề ra, tạo một môi trường  làm việc tại các cơ quan công quyền ngày càng minh bạch hơn, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố.

B.Lộc

 


Số lượt người xem: 764 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)