SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
5
4
1
7
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Tư, 11/09/2019, 07:25

Triển khai đại hội đảng bộ các cấp của thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đảng bộ các cấp của thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thành phố đã và đang quyết tâm cao, nỗ lực và hành động quyết liệt để vượt qua khó khăn, thử thách, nắm bắt cơ hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ thành phố.

Trong bối cảnh đó, Thành ủy ban hành Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 20 tháng 8 năm 2019 về đại hội đảng bộ các cấp của thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp một cách nghiêm túc và chặt chẽ. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch...

Đại hội đảng bộ các cấp của thành phố thực hiện 04 nội dung: tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực t iếp và văn kiện đại hội đảng bộ cấp mình; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên.

Thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp: Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở không quá 01 ngày, hoàn thành trước 30/01/2020; Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở không quá 02 ngày, bắt đầu từ tháng 02/2020 và hoàn thành trước ngày 30/3/2020, thời gian tổ chức đại hội điểm đối với đảng bộ cấp cơ sở vào đầu tháng 02/2020. Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố không quá 03 ngày, hoàn thành trước 30/6/2020, thời gian họp trù bị đại biểu đảng bộ thành phố không quá 1/2 ngày.

Thành ủy chọn Đảng bộ phường 3 thực hiện đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo chung. Đồng thời chọn một đảng bộ trực thuộc thực hiện chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy.

 

                                                                                                            M. NƯƠNG

 


Số lượt người xem: 569 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)