SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
6
4
0
1
8
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Tư, 11/09/2019, 07:30

Triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2019 về triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Kế hoạch đề ra một số nội dung cần thực hiện nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và bảo đảm quyền của công dân trong tiếp cận thông tin pháp luật.

Tổ chức quán triệt, triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg thông qua các hội nghị, hội thảo liên quan và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng...Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò của tủ sách pháp luật nhằm vận động, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức và nhân dân đến tìm hiểu, đọc, mượn sách, báo, tài liệu pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy quyền dân chủ ở cơ sở.

Xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật phải phù hợp với yêu cầu của cơ quan, đơn vị và nhu cầu khai thác sách, tài liệu pháp luật của người sử dụng. Củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tủ sách pháp luật tại các xã, đặc biệt xã vùng sâu, vùng khó khăn.

Rà soát, đánh giá hiệu quả, xác định nhu cầu khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật cấp xã, tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị đã được xây dựng theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ mà đối tượng áp dụng tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg.

Bảo đảm kinh phí từ ngân sách để xây dựng, quản lý, duy trì tủ sách pháp luật theo quy định; hỗ trợ kinh phí mua bổ sung sách, báo, tài liệu pháp luật cho các loại hình tủ sách pháp luật trên địa bàn.

Thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng tập thể, các nhân trong công tác xây dựng. quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

                                                                                                                        M. NƯƠNG

 

 


Số lượt người xem: 641 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)