SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
7
1
7
1
7
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Năm, 19/09/2019, 15:35

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc tăng cường xử lý, ngăn chăn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Xác định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài, trong đó tăng cường các biện pháp xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “ tham nhũng vặt”, gây phiền hà cho người dân.

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu đã ban hành kế hoạch phổ biến, quán triệt thực hiện Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc tăng cường xử lý, ngăn chăn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong công việc.

Kế hoạch đề ra những nhiệm vụ và giải pháp để các phòng, ban ngành thành phố Bạc Liêu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Cụ thể, các phòng, ban, ngành  cần tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cần đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham những, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng những nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc. Phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Chấn chỉnh công tác quản lý; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết các vấn đề có liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý. Thường xuyên  rà soát, sữa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý; rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải quyết. Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với người dân, doanh nghiệp theo hướng thực chất, cầu thị; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng ma81y của người dân, doanh nghiệp để giải quyết dứt điểm. Công khai địa chỉ đường dân nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp. Đẩy nhanh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước. Khắc phục những tồn tại, hạn chế tại những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng. Đẩy mạnh việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức cung cấp dịch vụ công, coi đó là thước đo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm theo đúng Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; khắc phục tình trạng chồng chéo, gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết, khen thưởng và yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo, phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng. Có hình thức khen thưởng, động viên, khích lệ đồi với những đơn vị, tổ chức, các nhân thực hiện, chấp hành tốt. Kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm và công khai danh tính cán bộ vi phạm trên cổng thông tin điện tử. Cương quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, tham nhũng, kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy chính quyền; không xử lý hành chính mà phải xử lý hình sự nghiêm minh đối với hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân, doanh nghiệp đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước cần nghiêm túc thực hiện nhiêm vụ được giao, đúng trình tự, thẩm quyền, quy định của pháp luật. Không lợi dụng chức năng, quyền hạn để gây phiền hà, nhũng nhiễu trong xử lý, giải quyết công việc. Cán bộ, chức, viên chức và người lao động nếu có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính phải bị xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.

                                                                                                            Thiên An

 


Số lượt người xem: 936 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)