SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
7
2
0
0
5
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Năm, 19/09/2019, 16:00

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 108-KH/TU ngày 28 tháng 8 năm 2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo đó, chỉ đạo thực hiện một số nội dung cần tập trung thực hiện nhằm triển khai và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 04/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW  ngày 11/02/2019 của Ban Bí thư, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời tạo sự thống nhất trong tư tưởng, hành động trong cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân.

Trước hết là tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy; nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của chính quyền đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm quyền lợi, sức khỏe, gây thiệt hại hoặc đe dọa đến tính mạng, an toàn của người tiêu dùng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hướng dẫn kỹ năng tiêu dùng và tạo điều kiện thực thi hiệu quả các quyền cho người tiêu dùng, nhất là các đối tượng như: người già, trẻ em, học sinh, sinh viên...tự nâng cao được khả năng tự vệ trong tiêu dùng.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng. Phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành của tỉnh, đẩy mạnh công tác quản lý thị trường để ngăn chặn gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng. Công khai minh bạch và thông tin rộng rãi đến người tiêu dùng về chất lượng hàng hóa, dịch vụ và cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng và công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, giá cả sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, gắn trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với việc nâng cao lợi thế cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

                                                                                                         M. NƯƠNG

 

 


Số lượt người xem: 601 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)