SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
7
1
3
4
5
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Ba, 24/09/2019, 16:30

Triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025

Nhằm triển khai đảm bảo đúng với quan điểm, mục tiêu, định hướng, phương án sắp xếp và lộ trình thực hiện theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 18/9/2019 về thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ cho các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân trên địa bàn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của báo chí đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, góp phần nâng cao dân trí, đạo đức, lối sống, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Đẩy mạnh việc giáo dục chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp. Từ đó, bám sát thực tiến đời sống của nhân dân để có nhiều tác phẩm báo chí hay, chất lượng cao; phát hiện, cổ vũ, động viên kịp thời gương người tốt, việc tốt, những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trong đời sống kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện có hiệu quả các quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động truyền thanh, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền trên Đài Truyền thanh thành phố và trạm truyền thanh các xã. Xây dựng đề án nâng cấp toàn diện về năng lực sản xuất chương trình cũng như hạ tầng kỹ thuật cho Đài Truyền thanh thành phố (sửa chữa, nâng cấp trụ sở, trang thiết bị...) và Trạm truyền thanh xã (hỗ trợ trang thiết bị).

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy đinh, định  hướng nội dung thông tin của báo chí. Thường xuyên đưa cán bộ làm nhiệm vụ biên tập, lực lượng cộng tác viên viết tin, bài trên Cổng Thông tin điện tử thành phố tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do tỉnh tổ chức, góp phần xây dựng đội ngũ cộng tác viên có trình độ nghiệp vụ cao, có bản lĩnh chính trị, có khả năng tác nghiệp năng động, sáng tạo.

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong báo chí, đầu tư nguồn nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật chuyên ngành công nghệ hiện đại cho cơ quan quản lý nhà nước, Cổng thông tin điện tử thành phố để kịp thời ngăn chặn tấn công, phá hoại thông tin trên mạng, lọc và nhận dạng thông tin không tốt trên hệ thống các kênh thông tấn, báo chí.

                                                                                                M. NƯƠNG

 


Số lượt người xem: 657 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Liên kết

  Hình ảnh
  Lưu trữ
  Lưu trữ (Lịch)